xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vaccination mod covid-19

Med efterårets og vinterens vaccinationsindsats 2022/23 vil vi forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død.

Risikoen for et alvorligt forløb med covid-19 stiger med alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personer, der er fyldt 50 år og særligt sårbare, bliver booster-vaccineret for at undgå at blive alvorligt syge af covid-19 i løbet af efteråret og vinteren.

Vi forventer, at mange vil blive smittet med covid-19 i løbet af efteråret og vinteren. Derfor er det vigtigt, at befolkningen husker de gode smitteforebyggende råd, der også forebygger en række andre smitsomme sygdomme som fx influenza.

Se de gode råd: Forebyg at blive smittet med covid-19 og influenza

Du kan på denne side læse, hvem der vil blive tilbudt vaccination, hvilke vacciner, vi planlægger at anvende, og hvornår programmet begynder.


Spørgsmål og svar om vaccination

1. Hvem tilbydes vaccination mod covid-19?

Det er fortsat muligt at blive vaccineret mod covid-19, hvis man ikke tidligere er vaccineret samt at få en boostervaccination, hvis man er i målgruppe til Vaccinationsprogrammet mod covid-19 i efterår/vinter 2022/23.

Følgende personer er i målgruppen for vaccination i efteråret/vinteren 2022/23:

 • Personer på 50 år og derover bliver tilbudt vaccination.
 • Personer, der er under 50 år, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt vaccination mod covid-19.
 • Personale i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet, som har tæt kontakt med patienter eller borgere, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt booster-vaccination mod covid-19.

Derudover anbefaler vi, at nære pårørende i samme husstand som personer med svært nedsat immunforsvar tager imod tilbuddet om vaccination for at beskytte deres pårørende i særlig øget risiko.

På denne side kan du læse mere om, hvem under 50 år, der anbefales booster-vaccination i efteråret.

2. Jeg er omfattet af vaccinationsprogrammet. Hvor længe skal der være gået, før jeg kan blive booster-vaccineret?

Der skal gå mindst 3 måneder siden dit sidste stik, før du kan få en booster-vaccination.

3. Hvordan sikres det, at jeg bliver vaccineret med den korrekte dosis?

Vaccinationsstederne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af vaccination mod covid-19. Her er det angivet, hvilken dosis, der skal vaccineres med. Denne dosis følger godkendelsesgrundlaget fra producenten og Det Europæiske Lægemiddelagentur. 

Vaccination er en lægeforbeholdt opgave, som også kan uddelegeres til medhjælpere, der er kvalificeret til og har modtaget instruktionen i at udføre opgaven. Sundhedsstyrelsen har under hele vaccinationsindsatsen været i løbende og tæt dialog med de vaccinationsansvarlige i regionerne. Regionerne har løbende meldt tilbage, at retningslinjerne kunne overholdes. 

Hvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer er blevet fulgt, har du fået den rigtige dosis – uanset hvor du er vaccineret, og uanset hvem der har gjort det.

Selv hvis der er små udsving i dosis, har det ikke betydning for effekten af vaccinationen.

4. Jeg har en bestemt sygdom eller tilstand – bliver jeg tilbudt vaccination?

Personer under 50 år, der er i øget risiko for et alvorligt forløb, anbefales vaccination mod covid-19.

På denne side kan du læse mere om, hvilke sygdomme og tilstande, der kan øge risikoen for et alvorligt forløb med covid-19 

5. Hvilken vaccine vil jeg blive tilbudt?

Du vil blive tilbudt vaccination med en variantopdateret mRNA-vaccine, som forventes at dække bedre og i længere tid end de tidligere vacciner. De variantopdaterede mRNA-vacciner er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Coronavirus ændrer sig løbende, og der opstår nye varianter. De variantopdaterede vacciner giver en bedre og bredere beskyttelse imod de virusvarianter, der er i omløb nu, end de oprindeligt godkendte vacciner.

Du kan læse mere om de variantopdaterede mRNA-vacciner på denne side

6. Får jeg en invitation til vaccination?

Hvis du tilbydes vaccination på baggrund af din alder, vil du modtage en invitation som Digital Post i borger,dk, i e-Boks eller mit.dk.

Hvis du anbefales vaccination på baggrund af din sygdom/tilstand eller dit arbejde, modtager du ikke en invitation. Du skal derfor selv logge ind på vacciner.dk og bestille en tid til vaccination eller finde et vaccinationstilbud på vores kort over vaccinationssteder.

Få et overblik over vaccinationsstederne her 

7. Hvornår kan jeg forvente at få min invitation?

Alle personer på 50 år og derover modtog deres invitation til vaccination i september.

Hvis du er under 50 år, har du ikke modtaget en invitation. Du kan dog stadig blive vaccineret, hvis har en sygdom eller tilstand, der gør at du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19 eller i dit arbejde har tæt kontakt med personer, der er i øget risiko for et alvorligt forløb.

Læs mere om, hvilke grupper vi anbefaler covid-19 vaccination her

8. Hvordan bliver jeg vaccineret?

Hvor du kan blive vaccineret afhænger af, hvor i landet du bor. Du kan f.eks. blive vaccineret i et vaccinationscenter, hos nogle praktiserende læger og på nogle apoteker. Lokalt kan der også være andre muligheder, fx udkørende vaccination til plejehjem og midlertidige vaccinationssteder.

På vores kort kan du finde et vaccinationstilbud nær dig. Nogle steder kræver tidsbestilling. Andre steder kan du møde op uden tidsbestilling. Det vil fremgå på kortet ud fra det enkelte vaccinationstilbud

Få et overblik over vaccinationsstederne her

Det er regionerne der er ansvarlige for vaccinationstilbuddene og for at sikre et tilgængeligt vaccinationstilbud til regionens borgere. Regionerne kan organisere deres vaccinationstilbud efter lokale behov og indgå aftaler med praktiserende læger og andre private aktører. Du kan læse mere om vaccinationstilbuddene i din region på din bopælsregions hjemmeside.

Hvis du vil vaccineres i et regionalt vaccinationscenter skal du bestille tid på vacciner.dk.

Har du modtaget en invitation, fordi du anbefales vaccination på baggrund af din alder, kan du bestille tid til vaccination i vaccinationscenteret på vacciner.dk, når du har modtaget invitationen. Du kan også ringe til din regionale hotline, hvis du har behov for hjælp til tidsbestillingen.

Hvis du anbefales vaccination på baggrund af din sygdom/tilstand eller arbejde kan du bestille tid til vaccination i et vaccinationscenter ved at udfylde en tro- og love-erklæring på www.vacciner.dk og bestille tid til vaccination.

Er du i tvivl, om det er en god ide at blive vaccineret, kan du tale med din læge, som kan hjælpe dig med at vurdere din situation i forhold til dit helbred. Der vil også være en guide på vacciner.dk, der kan vejlede dig.

Særlige vaccinationstilbud og tilbud om transport og støtte

Der kan være enkelte arbejdspladser, der tilbyder vaccination på arbejdspladsen til deres sundheds- og plejepersonale. Her vil arbejdspladsen oplyse, om de tilbyder mulighed for vaccination.

For beboere på plejehjem vil der være et særligt vaccinationstilbud, hvor beboerne bliver tilbudt vaccination på plejehjemmet.

Er du svært immobil og sengeliggende, kan der også være mulighed for at du kan blive vaccineret i dit hjem. Kontakt din bopælskommune eller regionale hotline for at høre, hvordan du får hjælp til dette.

Kan du ikke komme til vaccinationscentret alene eller med hjælp fra en pårørende på grund af en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du kontakte din bopælskommune og høre om mulighederne for at få hjælp til transport til et vaccinationssted.

Røde Kors har også en ledsagerordning, hvor de kan hjælpe dig til vaccinationsstedet.

Du kan læse mere om Røde Kors ordning her

Du kan få hjælp fra din region til at få viden om vaccinationstilbud nær dig, bestille tid i et vaccinationscenter eller til at ændre på din tidsbestilling.

 • Region Nordjylland: 97 64 84 63
 • Region Midtjylland: 70 23 24 15
 • Region Syddanmark: 99 44 07 17
 • Region Sjælland: 70 20 42 33
 • Region Hovedstaden: 38 66 00 00
 

9. Skal jeg vaccineres igen i løbet af foråret?

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ikke er behov for yderligere boostervaccination til udvalgte målgrupper, herunder ældre og plejehjemsbeboere, i denne sæson.

Det er forventningen, at der over tid vil ses en faldende immunitet, særligt 6-9 måneder efter vaccination, og Sundhedsstyrelsen vil i løbet af foråret/sommeren 2023 begynde planlægning af efterårets vaccinationsprogrammer herunder vaccination mod covid-19.

10. Anbefaler I stadig, at man tager 1., 2. og 3. stik mod covid-19, hvis man endnu ikke er vaccineret?

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at personer, der ikke er blevet vaccineret, bliver vaccineret med 1. og 2. stik. Det gælder også, selvom de er yngre end 50 år, da der kan være en vis risiko for alvorlig sygdom, hvis man ikke er vaccineret.

Risikoen for alvorligt forløb mod covid-19 er større, jo ældre man er. Derfor vil det fortrinsvist være personer, der er over 40 år, der vil have størst gavn af vaccination med 1. og 2. stik. Yngre personer kan dog også have gavn, særligt hvis de har risikofaktorer som kronisk sygdom, svær overvægt m.v. 

Børn og unge får kun meget sjældent et alvorligt forløb af covid-19. Derfor er tilbuddet om vaccination med 1. og 2. stik til børn mellem 5 og 17 år ikke længere et generelt tilbud. Børn og unge, der er i øget risiko på grund af sygdom eller en medfødt lidelse, kan blive vaccineret, hvis lægen anbefaler det.

Personer over 18 år vil fortsat have mulighed for at få 3. stik, efter der er gået tre måneder siden 2. stik.


11. Hvorfor skal personer under 50 år ikke vaccineres igen?

Formålet med vaccinationsprogrammet er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Derfor er det personer i størst risiko for et alvorligt forløb, som bliver tilbudt booster-vaccination. Formålet med vaccination er ikke at forebygge smitte med covid-19, hvorfor personer under 50 år ikke for nuværende tilbydes booster-vaccination.

Personer under 50 år er generelt ikke i særlig øget risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver syge med covid-19. Derudover er yngre personer under 50 år godt beskyttet mod alvorlig sygdom med covid-19, da mange allerede er blevet vaccineret og har været smittet med covid-19 tidligere. Derfor er der god immunitet i denne del af befolkningen.

Det er vigtigt, at alle også husker de gode råd til at forebygge smittespredning:

 1. Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer
 2. Luft ud og skab gennemtræk
 3. Vask dine hænder eller brug håndsprit
 4. Gør rent, særligt overflader mange rører ved
 5. Host eller nys i ærmet

Nogle grupper under 50 år tilbydes vaccination:

Personer, der er under 50 år, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, tilbydes vaccination mod covid-19.

Personale i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet, som har tæt kontakt med patienter eller borgere, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt booster-vaccination mod covid-19.

Derudover anbefaler vi, at nære pårørende i samme husstand som personer med svært nedsat immunforsvar tager imod tilbuddet om vaccination for at beskytte deres pårørende i særlig øget risiko.

På denne side kan du læse mere om, hvem under 50 år, der anbefales booster-vaccination i efteråret.


12. Kan jeg selv købe en vaccine mod covid-19?

Fra 15. november 2022 kan borgere, som ikke er omfattet af efterårets vaccinationsprogram, og som derfor ikke tilbydes gratis vaccination mod covid-19, købe en variantopdateret booster-vaccination. 

Læs mere på coronasmitte.dk/vaccination

Vaccination af børn mod covid-19

Børn og unge bliver kun meget sjældent alvorligt syge af covid-19 med omikron-varianten.

 

Derfor har det fra den 1. juli 2022 ikke længere været muligt for børn og unge under 18 år at få 1. stik, og fra den 1. september 2022 ikke længere muligt at få 2. stik. 

 

Ganske få børn med særlig øget risiko for et alvorligt forløb, vil fortsat have mulighed for vaccination efter en individuel vurdering af en læge.

Bør jeg blive vaccineret?

1. Kan jeg tåle at blive vaccineret?

Situationer, hvor du ikke bør vaccineres

Du bør ikke blive vaccineret mod covid-19, hvis du har:

 • Kendt, sikker allergi mod vaccinen (fx allergisk straksreaktion (anafylaksi) i forbindelse med 1. stik)

 • Kendt allergi mod et af hjælpestofferne i vaccinen

Situationer, hvor du bør udskyde vaccination
 • Du er akut syg med feber over 38˚. Du kan godt blive vaccineret, hvis du blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse. Her bør du dog altid overveje, om du kunne have covid-19.

 • Du har covid-19 eller mistænker, at du har covid-19.

 • Du har haft covid-19 inden for 1 måned før vaccination. 

 • Du skal opereres inden for 1 uge før eller efter vaccinationen.

Situationer, hvor du bør tale med en læge, før du bliver vaccineret
 • Du har fået at vide, at der er mistanke om allergi mod macrogol/PEG/polyethylen glycol.

 • Du har tidligere fået en allergisk straksreaktion (anafylaksi) efter vaccination eller efter indsprøjtning af et andet lægemiddel.

 • Du har tidligere gentagne gange fået en allergisk straksreaktion (anafylaksi) efter at have indtaget andre lægemidler (fx afførende midler, medicin mod mavesyre).

 • Du har mastocytose (en sjælden sygdom i kroppens mastceller).

Situationer, hvor du godt kan blive vaccineret

De fleste tåler vaccinen godt. Du kan godt blive vaccineret selvom:

 • Du venter svar på en covid-19 test

 • Du har fået hududslæt ved indtag af andre lægemidler (fx over for penicillin, ibuprofen).

 • Du kan ikke tåle eller får ubehag ved stærke piller (fx smertestillende medicin).

 • Du har fået almindelige, kendte bivirkninger efter 1. stik med vaccinen.

 • Du har allergi over for fødevarer (fx æg, skaldyr, nødder).

 • Du har allergi over for insektgift, latex eller lignende.

 • Du har pollenallergi/høfeber, allergi over for dyr eller astmaeksem.

 • Du er i fertilitetsbehandling.

 • Du har fået en anden vaccine (fx mod influenza eller pneumokokker) samme dag/for nylig.

 • Du er kræftpatient og får behandling­­

 • Du har et nedsat/svækket immunforsvar­­1

 • Et familiemedlem har fået en allergisk reaktion efter vaccination.

 • Du ønsker ikke at indtage produkter fra svin.

 • Du har tidligere fået behandling med botox.

 • Du får almindelig blodfortyndende medicin.

 • Du har tidligere haft en blodprop eller der er tendens til blodpropper i din familie.

­ 1 Personer med nedsat/svækket immunforsvar kan have en dårligere effekt af vaccinen og bør være særligt opmærksom på at følge

Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse

 

Behov for yderligere rådgivning?

Sundhedspersoner kan kontakte Statens Serum Institut eller de regionale lægemiddelrådgivninger/bivirkningsmanagers.

2. Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg er syg?

Hvis du har feber på 38 grader eller derover eller har en akut alvorlig infektion som fx lungebetændelse, skal vaccinationen udskydes.

Du kan godt blive vaccineret, hvis du fx blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse, men overvej altid, om du kunne have covid-19.

3. Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg har eller tidligere har haft covid-19?

Vi anbefaler, at du bliver vaccineret, også selvom du tidligere har været smittet og tidligere er vaccineret. På den måde passer du bedst på dig selv.

Har du eller har du haft covid-19, bør du vente én måned, før du bliver vaccineret.

Opdateret 01 FEB 2023