xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vaccination mod covid-19

Sundhedsstyrelsen har den 15. maj 2022 afrundet vaccinationsprogrammet for indeværende sæson. Forventningen er, at covid-19 vaccinationsprogrammet genoptages i efterårs- og vintersæsonen 2022/23. Læs her, hvad afrundingen af vaccinationsprogrammet betyder for dig.

vaccination

Vi ser nu, at epidemien er vendt. Den væsentligste grund til det er, at vi i Danmark har en meget høj tilslutning til vaccinationsprogrammet mod covid-19. Derudover har mange danskere, særligt efter omikron-varianten blev introduceret, også været smittet med covid-19. Samtidig ved vi fra tidligere erfaring, at smittetallet aftager med sæsonskiftet, når det ikke længere er vinter.

På den baggrund er tiden kommet til en afrunding af vaccinationsprogrammet mod covid-19 for indeværende sæson. 

Nogle vil fortsat have mulighed for at blive vaccineret efter den 15. maj, ligesom Sundhedsstyrelsen fortsat anbefaler vaccination til nogle grupper. Det kan du læse mere om herunder.

Find et vaccinationssted tæt på dig:

Her kan du blive vaccineret

Læs mere om revaccination mod covid-19:

Revaccination

Afrunding af vaccinationsprogrammet

1. Hvad betyder afrunding af vaccinationsprogrammet for mig?

Afrundingen af vaccinationsindsatsen betyder blandt andet, at der fra den 15. maj 2022 ikke længere vil blive sendt invitationer ud til vaccination. Derfor vil eksempelvis børn, der fylder 5 år efter denne dato ikke modtage en invitation, og ligeså vil de personer, der fylder 18 år, og som tidligere har modtaget to stik, ikke vil modtage en invitation til 3. stik.

Efter den 15. maj, vil du fortsat kunne bestille tid til vaccination på vacciner.dk, hvis du har modtaget en invitation. Har du ikke modtaget en invitation, kan du møde op på et vaccinationssted inden for stedets åbningstider. 

Det er en forudsætning, at vaccinationen sker inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder for eksempel, at man skal være fyldt 5 år for at modtage 1. stik, og at der ved 3. stik skal være gået mindst 140 dage fra 2. stik.

 

2. Hvilke personer anbefales fortsat vaccination efter afrunding?

Trods det lave smittetryk anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat nogle grupper at blive vaccineret for at beskytte med alvorlig sygdom og død. Det gælder for personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb af covid-19 sygdom, særligt personer over 40 år og for gravide, hvis de er uvaccinerede. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at personer med svært nedsat immunforsvar bliver vaccineret med et 4. stik.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også fortsat, at man gør sit påbegyndte vaccinationsforløb færdigt.

 

3. Hvilke personer har fortsat mulighed for at blive vaccineret efter afrunding?

Har man et individuelt behov for vaccination, der ikke skyldes en sundhedsfaglig anbefaling, har man fortsat mulighed for at blive vaccineret efter afrundingen. I så fald er det en forudsætning, at vaccinationen sker inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder for eksempel, at man skal være fyldt 5 år for at modtage 1. stik, og at der ved 3. stik skal være gået mindst 140 dage fra 2. stik.

4. Skal vi vaccineres til efteråret?

Sundhedsstyrelsen forventer, at vaccinationsprogrammet vender tilbage i efteråret, fordi vi ud fra tidligere erfaring forventer, at covid-19 er en sæsonbetinget sygdom. Det vil sige, at sygdommen højst sandsynligt blusser op i efteråret og vinteren, ligesom vi kender det fra fx influenza. Det kan derfor muligvis blive nødvendigt med et nyt vaccinationsprogram mod covid-19 på et senere tidspunkt. 

5. Skal jeg færdiggøre et forløb, jeg er begyndt på?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man gør sit opstartede vaccinationsforløb færdigt – også efter den 15. maj. Det vil sige, at hvis man mangler sit 2. stik, anbefales man er tage det, ligesom det anbefales at tage sit 3. stik, hvis der er gået mindst 140 dage fra ens 2. stik. Dette gælder uanset om man har været smittet med covid-19 mellem stik. 

Hvis du har haft covid-19 mellem dine vaccinationer, anbefaler vi, at du venter med at dit næste stik til 1 måned, efter du er blevet rask.

Har du bestilt en tid til vaccination, der ligger efter den 15. maj, vil din tid ikke blive rykket eller aflyst. 

6. Er jeg tilstrækkeligt beskyttet med 3. stik?

Det er forventningen, at den generelle befolkning over 18 år er godt beskyttet mod alvorlig covid-19 sygdom og indlæggelse efter 3. stik, og at personer under 18 år er godt beskyttet efter 2. stik. Det betyder ikke, at man ikke kan blive smittet med covid-19, da vaccination har en lavere effekt over for smittespredning med omikron-varianten, men som vaccineret er man godt beskyttet mod et alvorligt sygdomsforløb.

Hvem har ret til vaccination?

1. Hvem har ret til gratis vaccination i Danmark?

Du har ret til gratis vaccination og revaccination i Danmark, hvis:

 • du har registeret bopæl i Danmark

 • du er bosat i udlandet, men sygesikret i Danmark (har særligt sundhedskort)

 • du opholder dig midlertidigt i Danmark (i minimum 30 dage). Formålet med dit ophold må dog ikke være at blive vaccineret.

Se i skemaet, hvordan du skal forholde dig, hvis du er i én af de tre situationer.

Registeret bopæl i Danmark

Du får automatisk en invitation til vaccination på baggrund af dit CPR-nummer, når det er din tur til at blive vaccineret. Efter den 15. maj modtager du ikke invitation, men kan møde op på et vaccinationssted for at modtage din vaccination. 

Bosat i udlandet, men sygesikret i Danmark

Hvis du bor i udlandet, men er sygesikret i Danmark, vil du have et særligt sundhedskort✱­­­­med CPR-nummer. Så længe du er sygesikret i Danmark, vil du have ret til gratis vaccination mod covid-19. Det gælder både din første vaccination og revaccination.

Hvis du har NemID
Når du har modtaget en invitation, kan du selv booke tid til vaccination på vacciner.dk. Hvis du allerede har et oprettet forløb, kan du bestille tid på vacciner.dk. Ellers kan du møde op på et vaccinationssted for at modtage din vaccination. 

Personer, der har fået et særligt sundhedskort efter august 2021, modtager ikke automatisk en invitation.

Hvis du ikke har NemID
Du kan kontakte regionen, hvis du ønsker at blive vaccineret.

I telefonen skal du oplyse, at du har et særligt sundhedskort, dit CPR-nummer, og at du ønsker vaccination.

Kontakt din region på telefon:

 • Region Hovedstaden: Tlf. 38 66 00 00

 • Region Sjælland: Tlf. 70 20 42 33

 • Region Syddanmark: Tlf. 99 44 07 17, tryk 1

 • Region Midtjylland: Tlf. 70 23 24 15

 • Region Nordjylland: Tlf. 97 64 84 63

Midlertidigt ophold i Danmark

Hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark, har du ret til gratis vaccination mod covid-19, også selvom du ikke er sygesikret i Danmark. Det gælder både din første vaccination og revaccination.

For at du kan få gratis vaccination mod covid-19, skal dit midlertidige ophold opfylde to kriterier:

 1. Opholdet skal have en forventet varighed af mindst 30 dage, men vaccinationsforløb kan igangsættes efter 14 dages ophold.

 2. Formålet med dit ophold må ikke være at få vaccination.

Hvis du ønsker at blive vaccineret, skal du kontakte den region, som du opholder dig i. Regionen vil spørge dig om opholdets længde og formål samt din alder. Regionen vil dertil gøre dig opmærksom på, at adgang til vaccination kun gælder for personer, hvis formål med opholdet ikke er vaccination. Regionen vil booke din tid til vaccination. 

Kontakt din region på telefon:

Når du skal vaccineres, skal du medbringe ID eller anden legitimation med navn og fødselsdato.

Din vaccination bliver registreret på WHO’s internationale rejsevaccinationskort, så det også kan bruges som dokumentation uden for Danmark.

­­­­✱Særligt sundhedskort gives til personer, som ikke bor i Danmark, men er sygesikret i Danmark, fx

 • er grænsearbejder, dvs. arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien

 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz

 • er modtager dansk efterløn

 • er EU-kontraktansat og har valgt at være omfattet af dansk sygesikring

 • er ansat på et skib, der fører dansk flag

Læs mere om særligt sundhedskort på Borger.dk 

2. Kan jeg som udlandsdansker få gratis vaccination i Danmark?

Det kan du, hvis du har beholdt din sygesikring i Danmark.

Typisk sygesikres udlandsdanskere dog i det nye bopælsland.I nogle situationer kan man dog fortsat være sygesikret i Danmark, selv om man er bosiddende uden for landet. Hvis du har beholdt din sygesikring i Danmark, vil du have et særligt sundhedskort, og du vil have ret til gratis vaccination i Danmark. Hvis du har et særligt sundhedskort og ønsker at blive vaccineret, så kan du læse, hvordan du skal forholde dig i spørgsmål 2.

Følgende udlandsdanskere har ret til et særligt sundhedskort:
 • arbejder i Danmark og bor i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien

 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien

 • modtager dansk efterløn

 • er ansat på en EU-kontrakt og har valgt at være omfattet af den danske sygesikring

 • er ansat på et skib, der fører dansk flag

 • er medforsikret familiemedlem til en af ovenstående og ikke er selvstændigt sygesikret i dit bopælsland

 • er dansk studerende med ophold i udlandet på under 1 år

Hvis du er bosat uden for EU/EØS/Schweiz eller Storbritannien, vil du som udgangspunkt ikke længere være omfattet af den danske sygesikring. Derfor vil du heller ikke have ret til at rejse til Danmark for at blive vaccineret mod covid-19.

Hvis du opholder dig i Danmark i minimum 30 dage og dit formål med opholdet ikke er at blive vaccineret, kan du også få tilbudt gratis vaccination i Danmark. Du kan læse, hvordan du skal forholde dig under spørgsmål 2, hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark og ønsker at blive vaccineret.

3. Det skal du vide, hvis du er 15-17 år

Når du er fyldt 15 år, er beslutningen om at blive vaccineret mod covid-19 din egen.

Hvis du er 15-17 år, skal dine forældre (forældremyndighedsindehavere) have at vide, at du er inviteret til vaccination, selvom beslutningen er din egen. Dine forældre får derfor som udgangspunkt tilsendt en kopi af din invitation til vaccination. På den måde får I mulighed for at tale om det, og de kan eventuelt gå med dig, når du skal vaccineres.

Dine forældre får ikke besked om, at du er blevet vaccineret, hvis du er 15-17 år. Men dine forældre (forældremyndighedsindehavere) får at vide, at du er blevet inviteret til vaccination.

Det er en god idé, at du har talt med dine forældre inden vaccinationen. Hvis du møder alene frem til vaccinationen, kan du blive spurgt, om du har talt med dine forældre, og du kan eventuelt blive bedt om at ringe til dem og tale med dem om vaccinationstilbuddet. Efter du har talt med dine forældre, vælger du selv, om du vil takke ja eller nej til vaccinationen. Det er i sidste ende din egen beslutning, om du vil lade dig vaccinere.

Læs mere i Sundhedslovens paragraf 17:
Sundhedsloven § 17

Bør jeg blive vaccineret?

1. Kan jeg tåle at blive vaccineret?

Situationer, hvor du ikke bør vaccineres

Du bør ikke blive vaccineret mod covid-19, hvis du har:

 • Kendt, sikker allergi mod vaccinen (fx allergisk straksreaktion (anafylaksi) i forbindelse med 1. stik)

 • Kendt allergi mod et af hjælpestofferne i vaccinen

Situationer, hvor du bør udskyde vaccination
 • Du er akut syg med feber over 38˚. Du kan godt blive vaccineret, hvis du blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse. Her bør du dog altid overveje, om du kunne have covid-19.

 • Du har covid-19 eller mistænker, at du har covid-19.

 • Du har haft covid-19 inden for 1 måned før vaccination.

 • Du er blevet testet pga. mistanke om covid-19 eller fordi du er nær kontakt til en smittet.

 • Du skal opereres inden for 1 uge før eller efter vaccinationen.

Situationer, hvor du bør tale med en læge, før du bliver vaccineret
 • Du har fået at vide, at der er mistanke om allergi mod macrogol/PEG/polyethylen glycol.

 • Du har tidligere fået en allergisk straksreaktion (anafylaksi) efter vaccination eller efter indsprøjtning af et andet lægemiddel.

 • Du har tidligere gentagne gange fået en allergisk straksreaktion (anafylaksi) efter at have indtaget andre lægemidler (fx afførende midler, medicin mod mavesyre).

 • Du har mastocytose (en sjælden sygdom i kroppens mastceller).

Situationer, hvor du godt kan blive vaccineret

De fleste tåler vaccinen godt. Du kan godt blive vaccineret selvom:

 • Du har fået hududslæt ved indtag af andre lægemidler (fx over for penicillin, ibuprofen).

 • Du kan ikke tåle eller får ubehag ved stærke piller (fx smertestillende medicin).

 • Du har fået almindelige, kendte bivirkninger efter 1. stik med vaccinen.

 • Du har allergi over for fødevarer (fx æg, skaldyr, nødder).

 • Du har allergi over for insektgift, latex eller lignende.

 • Du har pollenallergi/høfeber, allergi over for dyr eller astmaeksem.

 • Du er i fertilitetsbehandling.

 • Du har fået en anden vaccine (fx mod influenza eller pneumokokker) samme dag/for nylig.

 • Du er kræftpatient og får behandling­­

 • Du har et nedsat/svækket immunforsvar­­1

 • Et familiemedlem har fået en allergisk reaktion efter vaccination.

 • Du ønsker ikke at indtage produkter fra svin.

 • Du har tidligere fået behandling med botox.

 • Du får almindelig blodfortyndende medicin.

 • Du har tidligere haft en blodprop eller der er tendens til blodpropper i din familie.

­ 1 Personer med nedsat/svækket immunforsvar kan have en dårligere effekt af vaccinen og bør være særligt opmærksom på at følge

Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse

 

Behov for yderligere rådgivning?

Sundhedspersoner kan kontakte Statens Serum Institut eller de regionale lægemiddelrådgivninger/bivirkningsmanagers.

Læs

Information til almen praksis og vaccinatører: Hvem må vaccineres mod COVID-19?

Opdateret 26 APR 2022