xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vaccination mod covid-19

Vaccination mod covid-19 beskytter mod alvorlig sygdom og indlæggelse. I Danmark har mange takket ja til tilbuddet om vaccination mod covid-19.

Henover efterår og vinteren 2022/23 har Sundhedsstyrelsen anbefalet booster-vaccination til personer over 50 år og udvalgte målgrupper. Tilbuddet om booster-vaccination mod covid-19 udløb den 1. marts 2023. 

Der vil stadig være enkelte, som vil have brug for at blive booster-vaccineret inden et forventet vaccinationsprogram går i gang i efteråret. Det kan for eksempel være patienter, der får en organtransplantation. De vil stadig have mulighed for at få en booster-vaccination, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt.

Det er også stadig muligt for personer fra 18 år og opefter at blive vaccineret mod covid-19, hvis man aldrig tidligere er blevet vaccineret.  

Effekten af vaccination bliver mindre over tid, og derfor vurderer Sundhedsstyrelsen løbende, om nogle særlige grupper, fx være ældre eller personer med særlige sygdomme eller tilstande, skal tilbydes en booster-vaccination mod covid-19.

På denne side kan du læse mere om covid-19-vaccination.

For at forebygge at covid-19 og andre smitsomme sygdomme spredes, er det generelt vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende råd. 

Se de gode råd: Forebyg at blive smittet med covid-19 og influenza 

Spørgsmål og svar om vaccination

1. Hvem kan blive vaccineret mod covid-19?

Vaccinationsprogrammet mod covid-19 for efterår- og vintersæsonen 2022/23 er afrundet pr. 1 marts, men der er fortsat mulighed for nogle særlige grupper at blive vaccineret. 

Hvis du ikke tidligere er blevet vaccineret mod covid-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat, at du bliver vaccineret. Denne anbefaling gælder for alle personer over 18 år. 

I helt særlige situationer vil det også stadig være muligt at få en ekstra booster-vaccination mod covid-19 efter den 1. marts 2023, hvis din læge vurderer det er relevant for dig. Dette gælder for ganske få personer, eksempelvis personer, som har fået organ- eller knoglemarvstransplantation.

2. Hvilke typer covid-19-vacciner bliver brugt i Danmark?

Sundhedsstyrelsen har tilbudt variantopdaterede mRNA-vacciner i efterårets vaccinationsprogram for 2022/2023. Disse er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur. 

De variantopdaterede vacciner er tilpasset den variant, som er den dominerende i samfundet, ligesom vi kender det med influenzavaccinerne.

Du kan læse mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Den variantopdateret vaccine og de tidligere bygger alle på samme mRNA-teknologi, og de indeholder samme indholdsstoffer som de mRNA-vacciner, vi kender.

3. Hvilke bivirkninger har vaccinerne?

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for covid-19-vaccinerne. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre og veldokumenterede. 

Studier af de variantopdaterede vacciner har vist, at bivirkningerne ikke adskiller sig fra de vacciner, vi tidligere har anvendt i Danmark.  

Milde bivirkninger

De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte lægen. Er du blandt dem, som ikke oplever bivirkninger, skal du ikke være bekymret for, at vaccinen ikke virker, for det vil den gøre, uanset om du har bivirkninger eller ej.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt, både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.
Dog er der forskel på, hvor godt immunsystemet hos ældre og yngre reagerer på vacciner. Ældre vil typisk have dårligere reagerende immunsystem, og derfor vil typisk opleve færre bivirkninger.

Sjældne bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straksreaktioner (anafylaksi), som blandt andet kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straksreaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod covid-19. 

4. Hvordan bliver jeg vaccineret?

Efteråret booster-vaccinationsprogram er udløbet, men hvis du ikke tidligere er blevet vaccineret mod covid-19, kan du kontakte din region, hvis du ønsker at blive vaccineret. Din region kan oplyse, hvor du kan blive vaccineret, og hvordan du skal forholde dig. 

Du kan læse mere på din regions hjemmeside:   

5. Skal jeg vaccineres igen?

Både international forskning og danske data viser, at man er godt beskyttet mod alvorlig sygdom med covid-19, hvis man har fået et booster-stik i løbet af efteråret og vinteren 2022/2023. Sundhedsstyrelsen har derfor besluttet, at der ikke skal tilbydes yderligere booster-vaccination i denne sæson.

Sundhedsstyrelsen følger smitteudviklingen for covid-19 tæt, og det er forventet, at der bliver behov for at vaccinere mod covid-19 igen til efteråret, da vi forventer, at både immuniteten og effekten af vaccinerne vil falde med tiden. Hvilke målgrupper og hvilken vaccine, der skal anvendes i det kommende program, og hvornår vaccinationsprogrammet begynder, vil begynde at lave planer for i løbet af foråret/sommeren 2023.

6. Anbefaler I stadig, at man får 1., 2. og 3. stik mod covid-19, hvis man endnu ikke er vaccineret?

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat vaccination til personer over 18 år, der ikke er blevet vaccineret. Det gælder både 1., 2. og 3. stik. 

Risikoen for et alvorligt forløb mod covid-19 er større, jo ældre man er. Derfor er det personer, der er over 40 år, der vil have størst gavn af vaccination med 1. og 2. stik. 

Børn og unge får kun meget sjældent et alvorligt forløb af covid-19. Derfor er tilbuddet om vaccination med 1. og 2. stik til børn mellem 5 og 17 år ikke længere et generelt tilbud. Børn og unge, der er i øget risiko på grund af sygdom eller en medfødt lidelse, kan blive vaccineret, hvis lægen anbefaler det. 

7. Kan jeg selv købe en booster-vaccine mod covid-19?

Fra 15. november 2022 har det været muligt at tilkøbe booster-vaccination.

Læs mere på coronasmitte.dk/vaccination

Vaccination af børn mod covid-19

Børn og unge bliver kun meget sjældent alvorligt syge af covid-19 med omikron-varianten.

 

Derfor har det fra den 1. juli 2022 ikke længere været muligt for børn og unge under 18 år at få 1. stik, og fra den 1. september 2022 ikke længere muligt at få 2. stik. 

 

Ganske få børn med særlig øget risiko for et alvorligt forløb, vil fortsat have mulighed for vaccination efter en individuel vurdering af en læge.

Bør jeg blive vaccineret?

1. Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg er syg?

Hvis du har feber på 38 grader eller derover eller har en akut alvorlig infektion som fx lungebetændelse, skal vaccinationen udskydes.

Du kan godt blive vaccineret, hvis du fx blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse.

2. Er det nødvendigt at blive vaccineret, hvis jeg tidligere har haft covid-19?

Vi anbefaler, at du bliver vaccineret, også selvom du tidligere har været smittet og tidligere er vaccineret. På den måde passer du bedst på dig selv.

Har du eller har du haft covid-19, bør du vente én måned, før du bliver vaccineret.

Opdateret 01 MAR 2023