xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

De første 1000 dage - Konference med fokus på mental sundhed

Sundhedsstyrelsen og Vidensråd for Forebyggelse holdt konference den 1. december 2021 for fagprofessionelle og beslutningstagere i kommuner og regioner om de første 1.000 dage i børns liv.

Om konferencen

Social ulighed i sundhed er et stadigt stigende problem og begynder allerede før undfangelsen, da forældrenes sociale og sundhedsmæssige forhold har betydning for fosterets udvikling og for graviditetens, fødslens og den tidlige barndoms forløb.

Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser tidligt i livet kan påvirke barnets muligheder for at vokse, lære, udvikles og trives gennem barndommen og lægger grundsten for fysisk og mental sundhed resten af livet. Forskning og praksis viser, at det er muligt at reducere social ulighed i sundhed med en prioriteret indsats på tværs af sektorer. 

Formål

Formålet med konferencen var at præsentere viden om de mest virkningsfulde indsatser for at give beslutningstagere og fagprofessionelle en fælles forståelse af, hvordan praksis kan udvikles. Ved at inspirere og motivere til at styrke den tidlige indsats i graviditeten, for de helt små børn og for deres familier ønsker Sundhedsstyrelsen og Vidensråd for Forebyggelse at bidrage til en fælles indsats for at fremme lighed i sundhed.

Opdateret 26 JAN 2022