xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ændring i børnevaccinations­programmet

Fra 1. januar 2015 skal børn igen vaccineres efter det tidligere børnevaccinationsprogram, da Statens Serum Institut (SSI) igen har vacciner tilgængelige efter et år med produktionsproblemer.

16 DEC 2014

Fra 1. januar 2015 skal børn igen vaccineres efter det tidligere børnevaccinationsprogram, da Statens Serum Institut (SSI) igen har vacciner tilgængelige efter et år med produktionsproblemer.

Ændringerne i børnevaccinationsprogrammet den 1. januar 2015 betyder, at:

  • Alle børn, der begynder på børnevaccinationsprogrammet efter 1. januar 2015, vil blive vaccineret med Statens Serum Instituts vaccine, og ikke blive tilbudt vaccination mod hepatitis B.
  • Alle børn, der har modtaget mindst én vaccination med den midlertidige vaccine som led i det midlertidige vaccinationsprogram, og derfor også er begyndt på et vaccinationsprogram mod hepatitis B, vil blive tilbudt at blive vaccineret færdig mod denne sygdom. En fuld hepatitis B vaccinationsserie består af 3 vaccinationer, hvoraf de, der er givet som led i det midlertidige program også tæller med. Tilbuddet om færdiggørelse af vaccinationsserien vil gælde frem til udgangen af 2015.
  • Børn, der er startet ud med SSI´s vaccine, men herefter er blevet vaccineret med den midlertidige vaccine, vil også være omfattet af tilbuddet om at færdiggøre hepatitis B-vaccinationsserien frem til udgangen af 2015.

Ændringen i produktionen har også betydet midlertidige ændringer for de børn, der skulle have vaccination i 5-års alderen mod DiTeKiPol. Statens Serum Instituts booster-vaccine, som bliver anvendt til revaccination i 5-års-alderen, er også tilgængelig fra den 1. januar 2015. Det betyder, at børn efter denne dato igen skal revaccineres med én vaccine, og at det midlertidige program med to separate injektioner ophører.

Vaccination mod Hepatitis B

På grund af produktionsproblemerne fra Statens Serum Institut er der siden den 15. januar 2014 blevet brugt andre vacciner, end de hidtidige i børnevaccinationsprogrammet. Det har blandt andet betydet, at der i forbindelse med 3, 5 og 12 måneders vaccinationerne, hvor der vaccineres for at beskytte mod bl.a. stivkrampe, polio og kighoste, også er blevet vaccineret mod hepatitis B.

Det midlertidige tilbud om hepatitis B til alle børn var udelukkende begrundet med, at den vaccine, der kunne leveres som erstatning for den normale vaccine, også indeholdt beskyttelse mod hepatitis B.

Sundhedsstyrelsen finder fortsat ikke, at alle børn skal vaccineres mod hepatitis B. Derimod gælder anbefalingen om hepatitis B-vaccination af særlige risikogrupper fortsat. Disse risikogrupper vil stadig få tilbudt vaccinationen gratis.

Links

Børnevaccinationsprogrammet i Danmark

Midlertidig ændring i børnevaccinationsprogrammet slutter til nytår