xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Behandling af aldersbetinget grå stær

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en faglig visitationsretningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær, der beskriver procedurer og kriterier for at henvise til grå stær-operation.

06 MAR 2014

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en faglig visitationsretningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær, der beskriver procedurer og kriterier for at henvise til grå stær-operation.

Der bliver udført knap 50.000 grå stær-operationer i Danmark om året. Antallet af grå stær-operationer er steget med 55 procent gennem de seneste 10 år.

Stigningen kan ikke kun forklares med et større antal ældre, men afspejler formentlig også, at operationsmetoderne er blevet sikrere, og at kravet til synsevne stiger, jo mere aktiv den ældre del af befolkningen bliver.

Men de grå stær-opererede har i dag også et bedre syn, når de opereres end tidligere. Det kan tyde på et indikationsskred eller overbehandling, således at for mange patienter opereres for tidligt i sygdomsudviklingen og muligvis udsættes for unødige operationsrisici.

Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet en faglig visitationsretningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær for at sikre, at grå stær operation kun tilbydes til patienter, der kan forventes at få gavn af operationen.

Den faglige visitationsretningslinje anbefaler, at øjenlægerne anvender det svenske prioriteringssystem NIKE (Nationell Indikations-modell för Katarakt Ekstraktion) til at udrede patienter med mistanke om aldersbetinget grå stær. NIKE systemet er en metode til at foretage en balanceret afvejning af synsstyrke, subjektive synsgener og synsbetingede begrænsninger i hverdagen, eksempelvis i forhold til bilkørsel og erhvervsaktivitet, samt pasning af nærtstående. 

Den faglige visitationsretningslinje er udarbejdet under inddragelse af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante sundhedsfaglige miljøer og myndigheder. Arbejdsgruppen fremgår af rapportens bilag. Den faglige visitationsretningslinje har karakter af faglig rådgivning.

Links

Faglig visitationsretningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær