xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

National klinisk retningslinje: Behandling af brud nær ved håndleddet

En ny retningslinje giver anbefalinger til, hvornår patienten med håndledsnært brud (distal radiusfraktur) skal have tilbudt operation og hvilken behandlingsmetode, der kan bruges, samt til genoptræning efter operation.

10 OKT 2014

En ny retningslinje giver anbefalinger til, hvornår patienten med håndledsnært brud (distal radiusfraktur) skal have tilbudt operation og hvilken behandlingsmetode, der kan bruges, samt til genoptræning efter operation.

De hyppigst forekommende knoglebrud i Danmark er brud nær ved håndleddet (distal radiusfraktur). Størstedelen af patienterne er ældre kvinder, der typisk er faldet og har taget fra med strakt arm.

Gennem de seneste 10 år er der sket en stigning i antallet af operationer af brud nær ved håndleddet, og samtidig er der sket en ændring i behandlingsstrategien. Det betyder, at man i dag i stigende grad indopererer en skinne på knoglen frem for at stabilisere knoglebruddet udvendigt.

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af brud nær ved håndleddet giver evidensbaserede anbefalinger for, hvornår patienterne skal tilbydes operation, og hvilken behandlingsstrategi og genoptræning der bør anvendes efter behandlingen. Retningslinjen skal dermed bidrage til at sikre en ensartet høj kvalitet på tværs af landsdele og sygehuse.

Den nationale kliniske retningslinje er faglig rådgivning og retter sig primært mod læger indenfor det ortopædkirurgiske speciale. Retningslinjen er desuden relevant for sygeplejersker og læger, der modtager akutte patienter med brud nær håndleddet, samt alle læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter, der i hospitalsregi eller i kommunerne udfører ambulant behandling og genoptræning af disse patienter.

Links

National klinisk retningslinje for distal radiusfraktur/håndledsnært brud

Quickguide om retningslinjen

Information om den nationale kliniske retningslinje for håndledsnært brud

Oversigt over de nationale kliniske retningslinjer

Implementeringshåndbog til Nationale kliniske retningslinjer: sst.dk/nkr