xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Overvågning af forløbstider for kræftpatienter for 4. kvartal 2013

Resultaterne af den nationale monitorering af kræftområdet for 4. kvartal 2013 viser, at 80 procent af alle behandlingsforløb gennemføres inden for de såkaldte standardforløbstider. Der har i alt været registreret 26.432 forløb, hvor patienter er startet i udredning i et pakkeforløb på kræftområdet.

28 FEB 2014

Resultaterne af den nationale monitorering af kræftområdet for 4. kvartal 2013 viser, at 80 procent af alle behandlingsforløb gennemføres inden for de såkaldte standardforløbstider. Der har i alt været registreret 26.432 forløb, hvor patienter er startet i udredning i et pakkeforløb på kræftområdet. Sundhedsstyrelsen finder resultatet tilfredsstillende set i lyset af, at det anslås, at op mod en tredjedel af patienterne har anden betydende sygdom eller har et særligt kompliceret forløb, som kan forsinke patientforløbene. Sundhedsstyrelsen finder dog også, at der er en række områder, hvor der er plads til forbedring.

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse igangsatte i januar 2012 et arbejde for at sikre en robust monitorering af pakkeforløb på både kræft- og hjerteområdet. Opgørelsen tager udgangspunkt i de standardforløbstider, der er opstillet som faglige rettesnore for de enkelte pakkeforløb. Konkrete forhold, som for eksempel hvis patienten har en anden betydende sygdom samtidig, kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden. Derfor kan det ikke forventes, at alle patienter i alle pakkeforløb vil overholde standardforløbstiderne.

Den fjerdedel af patientforløbene, der har den laveste andel gennemført inden for standardforløbstiden, er i monitoreringen angivet som den nationale 1. kvartil. Sundhedsstyrelsen har valgt primært at fokusere sine kommentarer herpå i notatet. For 4. kvartal 2013 var den nationale 1. kvartil 63 procent, hvilket er en stigning på 3 procentpoint fra 3. kvartal 2013. Det betyder, at standardforløbstiden blev overholdt i op mod 63 % af forløbene for den fjerdedel af pakkeforløbene, der havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden.

For følgende pakkeforløb falder andelen af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden under den nationale 1. kvartil i 4. kvartal 2013 (Tabel 1). Sundhedsstyrelsen er særligt opmærksom på disse forløb. Sundhedsstyrelsen vil bede regionen om redegørelser med henblik på drøftelse på førstkommende møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Links

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af kræftområdet for 4. kvartal 2013