xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rygning og alkohol skaber stor ulighed i dødelighed

Rygning og alkohols indflydelse på dødelighed i kommunerne kortlægges i en ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. Rapporten, Middellevetid i kommuner og bydele, viser, at uden dødsfald, som kan kædes sammen med rygning og alkohol, ville middellevetiden i de fleste kommuner være mindst fire år højere, og for nogle bydeles vedkommende helt op til seks år højere.

07 APR 2014

Rygning og alkohols indflydelse på dødelighed i kommunerne kortlægges i en ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. Rapporten, Middellevetid i kommuner og bydele, viser, at uden dødsfald, som kan kædes sammen med rygning og alkohol, ville middellevetiden i de fleste kommuner være mindst fire år højere, og for nogle bydeles vedkommende helt op til seks år højere.

”Undersøgelsen viser på kommuneniveau, at danskerne mister leveår på grund af alkohol og tobak, og at der er social ulighed i, hvilke dele af befolkningen der dør tidligst. Jeg håber, at undersøgelsen kan være med til at understøtte kommunerne i deres arbejde med forebyggelse. Det gælder specielt i forhold til rygning, som er det, der tager leveår fra danskerne. I de kommuner, hvor der er store forskelle, er der mange leveår at vinde for borgerne, og derfor er det vigtigt, at der er en bred vifte af rygestoptilbud,” siger Else Smith, administrerende direktør i Sundhedsstyrelsen.

Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige middellevetid for hele Danmark i perioden 2007-2011 er på 79,1 år, når dødsfald relateret til rygning og alkohol tælles med. De laveste middellevetider rapporteres for eksempel på Lolland (75,9 år), i København (76,9 år) og Guldborgsund (77,2 år), og de højeste middellevetider findes i Rudersdal (81,4 år), Lyngby-Taarbæk (81,5 år) og Hørsholm (81,8 år). De geografiske forskelle i dødelighed og middelevetid kan i vid udstrækning tilskrives sociale ulighed i dødelighed, og social ulighed i sundhedsadfærd.

Resultaterne er baseret på tal fra alle 98 danske kommuner og 10 københavnske bydele og er baseret på oplysninger fra det centrale personregister (CPR) og dødsårsagsregistret fra 2007-2011.

Københavns kommune har en relativt kort middellevetid sammenlignet med resten af landet. Der er store forskelle mellem bydelene i København. De højeste middellevetider findes på Østerbro (79,1 år), i Vanløse, og i Indre By. De laveste findes på Nørrebro (73,3 år) og på Vesterbro-Kongens Enghave. Forskellen mellem Indre By og Nørrebro er 7½ år.

Ni kommuner ligger mere end 1,25 år lavere end gennemsnitskommunen, tre fra Region Hovedstaden og seks fra Region Sjælland. Ti kommuner har en middellevetid mere end 1,25 år højere end gennemsnitskommunen, syv fra Region Hovedstaden og tre fra Region Midtjylland.

Tidligere undersøgelser har vist, at rygning og alkohol er de væsentligste årsager til social ulighed i dødelighed og kan forklare 75 – 97 procent af stigningen i dødelighed mellem 1985 og 2009 for henholdsvis mænd og kvinder, samt mellem 60 – 70 procent af den samlede sociale ulighed i dødelighed. Derudover skyldes en væsentlig del af uligheden i indlæggelse alkohol og tobak i følge en undersøgelse, Sundhedsstyrelsen fik lavet af Statens Institut for Folkesundhed (SIF) i 2013.

Links

Undersøgelsen: Middellevetid i kommuner og bydele - Betydningen af rygning og alkohol

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014