xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Flere kræftpatienter får behandling til tiden

Overvågning af kræftområdet i 2014 viser en stigning på 5 procent point i antallet af behandlingsforløb, som gennemføres inden for de såkaldte standardforløbstider.

13 MAJ 2015

Overvågning af kræftområdet i 2014 viser en stigning på 5 procentpoint i antallet af behandlingsforløb, som gennemføres inden for de såkaldte standardforløbstider.

Monitorering af forløbstider på kræftområdet 2014, viser, at 77 procent af alle behandlingsforløb gennemføres inden for de såkaldte standardforløbstider, hvilket er en stigning fra 72 procent i 2013.

”Vi finder udviklingen meget tilfredsstillende, særligt i betragtning af, at regionerne har haft en øget aktivitet i 2014. 77 procent gennemført indenfor standardtiderne er rigtigt flot, også når man tager i betragtning, at en del patienter har anden sygdom, der skal stabiliseres før de kan følge kræftpakken, og at nogle patienter selv vælger at udskyde deres behandling. Men der er stadig en række områder, hvor der er plads til forbedring, og dem vil vi følge tæt,” siger Søren Brostrøm, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Der blev i alt registreret omkring 121.000 forløb i 2014, hvor patienter startede i udredning i et pakkeforløb på kræftområdet. I godt 30.000 af forløbene blev diagnosen bekræftet eller viste, at der fortsat var begrundet mistanke om kræft. 

Samlet set viser årsopgørelsen en højere målopfyldelse sammenlignet med årsopgørelsen for 2013. Resultatet skal ses i lyset af, at op mod en tredjedel af patienterne anslås at have en anden sygdom, som påvirker deres forløb, eller har et særligt kompliceret forløb, der kan forsinke patientforløbet. Konkrete forhold, som for eksempel hvis patienten samtidig har en anden betydende sygdom, kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden. Det er derfor ikke realistisk, at behandlingsforløbene for alle patienter i samtlige pakkeforløb vil overholde standardforløbstiderne.

Den fjerdedel af patientforløbene, der har den laveste andel gennemført inden for standardforløbstiden, er i monitoreringen angivet som den nationale 1. kvartil. Sundhedsstyrelsen har valgt primært at fokusere sine kommentarer på disse forløb. For året 2014 var den nationale 1. kvartil 54 procent. Det betyder, at standardforløbstiden blev overholdt i op mod 54 procent af forløbene for den fjerdedel af pakkeforløbene, der havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden. 

Monitoreringen af pakkeforløb på både kræft- og hjerteområdet blev sat i gang af sundhedsministeren i januar 2012. Formålet med kræftmonitoreringen er at overvåge, hvordan det går med at få patienter med begrundet mistanke om kræft udredt og behandlet i et pakkeforløb inden for de angivne standardforløbstider. Årsopgørelsen er sammen med de tidligere kvartalsopgørelser et centralt redskab i monitoreringsarbejdet på kræftområdet.

Links

Monitorering af forløbstider på kræftområdet, Årsopgørelse 2014 Sundhedsstyrelsen

Årsrapport 2014 Monitorering af kræftområdet Statens Serum Institut