xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Årsrapport for eksperimentel behandling i 2014

Andelen af patienter, der får deres mulighed for eksperimentel behandling er steget. I 2014 fik 404 patienter deres mulighed for eksperimentel behandling vurderet mod 354 patienter i 2013. Niveauet ligger fortsat lavt sammenlignet med for 8-10 år siden, viser Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2014.

27 FEB 2015

Andelen af patienter, der får deres mulighed for eksperimentel behandling er steget. I 2014 fik 404 patienter deres mulighed for eksperimentel behandling vurderet mod 354 patienter i 2013. Niveauet ligger fortsat lavt sammenlignet med for 8-10 år siden, viser Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2014. 

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel har i 2014 primært vurderet sager, der handler om sygdommene: kræft i urinveje, lunge, lungehinde, bryst, kvindelige kønsorganer samt i tyk- og endetarm. Én sag handlede om anden livstruende sygdom end kræft.

Middelværdien for sagsbehandlingstiden var syv arbejdsdage, fra Sundhedsstyrelsen modtog anmodningen om en vurdering, og til der blev afsendt svar til den behandlende læge. 

Sundhedsstyrelsens opfølgning på Rigsrevisionens undersøgelse i 2014

Rigsrevisionen har i 2014 gennemført en undersøgelse af ordningen vedrørende eksperimentel behandling, der blandt andet vedrørte muligheden for at få information om ordningen.

Sundhedsstyrelsen vil som opfølgning på Rigsrevisionens undersøgelse sætte fokus på, hvordan alle patienter med livstruende sygdomme kan få bedre information om ordningen, og vil drøfte ordningen med både regioner og patientforeninger. 

Rammerne for eksperimentel behandling

Sundhedsstyrelsens ordning vedrørende eksperimentel behandling dækker rådgivning om mulighederne for eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdomme.

Rådgivning under ordningen gives til patienter med livstruende sygdomme. Hensigten er at yde patienten den bedst mulige behandling i den konkrete situation. Eksperimentel behandling kan kun tilbydes, hvis de etablerede behandlingsmuligheder er udtømte. 

Tidligere årsrapporter om ordningen har fokuseret på eksperimentel behandling af patienter med kræft. Fremover vil årsrapporterne have fokus på rådgivning vedrørende eksperimentel behandling af både patienter med kræft og med andre livstruende sygdomme. 

Links

Årsrapport for eksperimentel behandling i 2014

Information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om eksperimentel behandling