xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Behandlingstider for kræftpatienter 1. kvartal 2015

Monitoreringen af forløbstider på kræftområdet for 1. kvartal 2015 viser, at 84 procent af alle behandlingsforløb gennemføres inden for de såkaldte standardforløbstider. Det er en stigning fra 82 procent i 4. kvartal 2014.

29 MAJ 2015

Monitoreringen af forløbstider på kræftområdet for 1. kvartal 2015 viser, at 84 procent af alle behandlingsforløb gennemføres inden for de såkaldte standardforløbstider. Det er en stigning fra 82 procent i 4. kvartal 2014.

Sundhedsstyrelsen finder resultatet tilfredsstillende. Resultatet skal ses i lyset af, at op mod en tredjedel af patienterne anslås at have en anden sygdom, som påvirker deres forløb, eller har et særligt kompliceret forløb, der kan forsinke patientforløbet. Konkrete forhold, for eksempel hvis patienten samtidig har en anden betydende sygdom, kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden. Det er derfor ikke realistisk, at behandlingsforløbene for alle patienter i samtlige pakkeforløb vil overholde standardforløbstiderne.

Sundhedsstyrelsen finder dog også, at der er en række områder, hvor der er plads til forbedring og er i løbende dialog med regionerne om hvilke tiltag, der kan forbedre indsatsen.

Ca. 31.000 forløb

Der blev i alt registreret omkring 31.562 forløb i 1. kvartal 2015, hvor patienter startede i udredning i et pakkeforløb på kræftområdet. I 7.313 af forløbene blev diagnosen bekræftet eller viste, at der fortsat var begrundet mistanke om kræft.

Den fjerdedel af patientforløbene, der har den laveste andel af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden, er i monitoreringen angivet som den nationale 1. kvartil. Sundhedsstyrelsen har valgt primært at fokusere sine kommentarer på disse forløb. For 1. kvartal 2015 var den nationale 1. kvartil 60 procent. Det betyder, at standardforløbstiden blev overholdt i op mod 60 procent af forløbene for den fjerdedel af pakkeforløbene, der havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden.

Monitorering af forløbstiderne på kræftområdet

Monitoreringen af pakkeforløb på både kræft- og hjerteområdet blev sat i gang af sundhedsministeren i januar 2012. Formålet med kræftmonitoreringen er at overvåge, hvordan det går med at få patienter med begrundet mistanke om kræft udredt og behandlet i et pakkeforløb inden for de angivne standardforløbstider. Årsopgørelsen er sammen med de tidligere kvartalsopgørelser et centralt redskab i monitoreringsarbejdet på kræftområdet.

Links

Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 1. kvartal 2015 (Sundhedsstyrelsen)

Data for 1. kvartal 2015 (Statens Serum Institut)