xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Brug af bæltefikseringer falder

Sundhedsstyrelsens opgørelse over brug af tvang i psykiatrien i 2014 viser, at der nationalt har været et fald i anvendelsen af bæltefikseringer og særligt i brugen af kortvarige bæltefikseringer.

04 MAJ 2015

Sundhedsstyrelsens opgørelse over brug af tvang i psykiatrien i 2014 viser, at der nationalt har været et fald i anvendelsen af bæltefikseringer og særligt i brugen af kortvarige bæltefikseringer. Opgørelsen for 2014 er den første af en række aftalte, særlige årlige opgørelser, som skal overvåge brug af tvang, og indgår i Sundhedsministeriets og Danske Regioners fælles mål om at halvere tvang i psykiatrien.

-Faldet i antallet af bæltefikseringer og brug af remme er på nationalt niveau tilfredsstillende, set ud fra de mål, der er sat. Men der er stadig udfordringer på visse områder i regionerne. Derfor vil Sundhedsstyrelsen følge området tæt fremover med årlige rapporter, der viser udviklingen henimod de mål, der er sat, siger enhedschef Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen

Årsopgørelsen for 2014 viser, at der på nationalt niveau stadig er udfordringer med at få reduceret antallet af langvarige bæltefikseringer.

-Vi vil være i tæt dialog med regionerne for at få belyst udfordringerne med de langvarige bæltefikseringer, og hvilke indsatser der kan få nedbragt antallet. siger enhedschef Søren Brostrøm

Partnerskab om at nedbringe tvang

Sundhedsministeren og Danske Regioner indgik den 12. juni 2014 aftalen med det fælles mål om at halvere brugen af tvang og reducere alle former for tvang i psykiatrien frem mod 2020. Regionerne har forskellige udgangspunkter for niveauet af tvang, befolkningens størrelse, patientsammensætning mv. Hver region har derfor indgået selvstændige partnerskabsaftaler med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der beskriver, hvad den enkelte region vil gøre for at reducere brugen af tvang frem mod 2020.

Initiativer for at reducere tvang

Opgørelserne over brugen af tvang i psykiatrien vil blive taget op løbende i Sundhedsstyrelsens Task Force for Psykiatri for at følge udviklingen på området, dele viden og drøfte de initiativer, der kan tages i brug for at nedbringe tvang.

Links:

Monitorering af tvang i psykiatrien (pdf)

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien (pdf)

Bilag 2. Oversigt over tvangsformer (pdf)

Bilag 3. Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien (pdf)

Bilag 4. Baggrundstabeller til monitoreringen af tvang i psykiatrien (pdf)