xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Færre bæltefikseringer i psykiatrien

34 psykiatriske afdelinger har de seneste tre år arbejdet målrettet med at nedbringe anvendelsen af tvang. I projektperioden er antallet af bælte- og remmefikseringer på de psykiatriske afdelinger faldet med henholdsvis 26 % og 27 %. Resultaterne fremgår af en rapport om erfaringerne fra et satspuljeprojekt.

05 MAR 2015

34 psykiatriske afdelinger har de seneste tre år arbejdet målrettet med at nedbringe anvendelsen af tvang. I projektperioden er antallet af bælte- og remmefikseringer på  de psykiatriske afdelinger faldet med henholdsvis 26 % og 27 %. Resultaterne fremgår af en rapport om erfaringerne fra et satspuljeprojekt. 

Ny kultur med mindre tvang 

Projektet udspringer af en satspuljeaftale, hvor der blev afsat 15 mio kr. til et nationalt gennembrudsprojekt for nedbringelse af tvang i psykiatrien, som skulle bygge videre på erfaringer fra tidligere gennembrudsprojekter (2004-2007) og et nationalt implementeringsnetværk (2010). 

Sundhedsstyrelsen finder det tilfredsstillende, at det er lykkedes at nedbringe bælte- og remmefikseringer, uden at den gennemsnitlige varighed af fikseringerne er steget. Samtidig er antallet af bæltefikserede patienter på de deltagende voksenpsykiatriske afdelinger faldet med 11 procent. 

Evalueringen viser, at forbedringerne udspringer af en ny kultur på de deltagende voksenpsykiatrieske afdelinger, hvor personalet har haft fokus på at hjælpe patienterne med at håndtere deres angst, vrede og uro på en måde, så der blev brugt mindre tvang. Rapporten peger dog også på, at andre former for tvang som tilbageholdelser og fastholdelser er steget med 7 procent i projektperioden. 

Tidligere projekter har vist, at det kan være svært at fastholde opnåede resultater. Erfaringerne i det nye projekt viser blandt andet, at der kan nås markante resultater, men også at det kræver et kontinuerligt fokus hos personalet samtidig med en god forankring af indsatsen på ledelsesniveau. 

Om rapporten

Evalueringssrapport om satspuljeprojektet om nedbringelse af tvang i psykiatrien

Rapportens resultater fremlægges på den nationale konference: Ned med tvang, der afholdes i samarbejde med Region Syddanmark, CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Danske Regioner på Nyborg Strand d. 9. og 10. marts.