xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Færre dødsfald af alkohol

Andelen af dødsfald på grund af alkohol er faldet de senere år. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, som i dag udgiver Alkoholstatistik 2015 – nationale data.

28 FEB 2015

Andelen af dødsfald på grund af alkohol er faldet de senere år. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, som i dag udgiver Alkoholstatistik 2015 – nationale data.

Konkret viser tallene, at der i 2008 var 3.265 dødsfald relateret til alkohol (tilgrundliggende eller medvirkende årsag) mod 2.900 i 2013. Udgivelsen samler statistik om alkohol i Danmark og er den første i en række af udgivelser om alkoholstatistik, som vil blive opdateret hvert andet år.

- Vi ser nu nogle meget klare og positive resultater af, at danskerne har ændret livsstil, når det gælder alkohol. Danskernes alkoholforbrug er faldet siden 2003. Færre drikker over lavrisiko- og højrisikogrænserne, og vi ser nu de positive gevinster af det, hvor færre dør på grund af alkohol, siger Mia Fischerman fra Sundhedsstyrelsen.

Godt 27.000 personer havde i 2013 kontakt til sygehus på grund af alkoholrelateret sygdom, og det tal har været forholdsvist stabilt siden 2008. Andelen med alkoholrelateret skrumpelever er uændret i perioden fra 2009 til 2013.

I perioden fra 2002 til 2013 døde i alt 93 unge i alderen 16-24 år, hvor alkohol var den tilgrundliggende årsag eller en medvirkende årsag til dødsfaldene. Det årlige antal varierer fra 5 til 9, hvoraf hovedparten var mænd (91 procent), og den tilgrundliggende årsag var i mere end 90 procent ulykke/skader.

Faldende alkoholforbrug

Salget af alkohol per indbygger over 14 år er faldet fra 11,5 liter ren alkohol i 2003 til 9,4 liter i 2013 og følger dermed den generelle udvikling i alkoholforbruget i Europa. For de unge har der været en særlig markant og positiv udvikling.

Alderen for alkoholdebut er steget, særlig markant fra 2010 til 2014, og en faldende andel af såvel drenge som piger har erfaringer med at være berusede. I 1988 havde 10 procent af de 11-årige drenge erfaringer med beruselse mod 1 procent i 2014. Af de 13-årige drenge havde 33 procent erfaringer med beruselse i 1991, mod 4 procent i 2014. For de 15-årige drenge er andelen faldet fra 70 procent i 1998 til 41 procent i 2014. Men de 15-årige i Danmark har fortsat den højeste andel i Europa.

De unge (15-19 år) er den aldersgruppe, der har den højeste andel med kontakt til sygehus på grund af beruselse eller forgiftning, men også her er der en positiv udvikling, da andelen har været faldende fra 4,5 per 1.000 unge i 2008 til 3,5 per 1.000 unge i 2013.  I 2013 var 1.276 15-19-årige i kontakt med sygehus på grund af beruselse eller forgiftning.

Behandling for alkoholoverforbrug

En stigende andel modtager alkoholbehandling i alkoholbehandlingscenter, hvorimod en mindre andel tager medicin mod alkoholafhængighed.

Samlet er der sket et fald i andelen af personer, som får medicin og/eller behandling i behandlingscenter. I 2013 modtog godt 20.000 personer medicin mod afhængighed, og godt 15.000 fik behandling i alkoholbehandlingscenter. Langt de fleste var mænd, svarende til 68 procent.

Link

Alkoholstatistik 2015