xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Faglig vejledning om behandling af transkønnede

Sundhedsstyrelsen har udsendt en ny vejledning til sundhedspersoner om udredning og behandling af transkønnede.

19 JAN 2015

Sundhedsstyrelsen har udsendt en ny vejledning til sundhedspersoner om udredning og behandling af transkønnede.

Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som en læge skal udvise ved udredning og behandling af transkønnede, som ønsker kønsmodificerende behandling, og fastlægger ansvarsfordelingen mellem de involverede sundhedspersoner. 

Den kønsmodificerende behandling kan omfatte medicinsk behandling med hormoner og kønsmodificerende kirurgi. Kønsmodificerende behandling omfatter generelt irreversible indgreb.

Vejledningen indeholder derfor krav til udrednings- og observationsforløbet, behandling og opfølgning i forhold til voksne transkønnede over 18 år. Vejledningen indeholder herudover særlige krav til rådgivning, udredning, observation og eventuel behandling af børn og unge under 18 år med kønsidentitetsproblemer. 

Behandling af transkønnede 

Transkønnede, der ønsker kønsmodificerende behandling, skal i henhold til vejledningen henvises til udredning og behandling af et multidisciplinært team, som blandt andet omfatter speciallæger i psykiatri, gynækologi/obstetrik og plastikkirurgi med særlig viden om transseksuelle. I henhold til Sundhedsstyrelsens specialevejledninger kan sådanne patienter for nuværende henvises til Sexologisk Klinik, Rigshospitalet.

Voksne patienter, der efter udredning sættes i hormonbehandling, kan efterfølgende kontrolleres og følges på en gynækologisk afdeling, hos praktiserende speciallæge eller hos egen læge.

Hvad betyder vejledningen for speciallæger, som aktuelt har transkønnede i behandling med kønshormoner, eller som vil overtage behandlingen af disse patienter?

Praktiserende speciallæger kan under iagttagelse af omhu og samvittighedsfuldhed varetage kønshormonbehandling af:

  • voksne patienter, der har gennemgået kastration som led i kønsskifte.
  • voksne patienter, der tidligere er udredt af Sexologisk Klinik/Rigshospitalet, som har iværksat kønshormonbehandling.

Praktiserende speciallæger kan endvidere under iagttagelse af omhu og samvittighedsfuldhed vælge at fortsætte kønshormonbehandling af:

  • voksne patienter, der hidtil har været i langvarig (mindst 2 år) kønshormonbehandling hos speciallægen.
  • voksne patienter, der hidtil har været i langvarig kønshormonbehandling hos en anden speciallæge. Dette kræver, at speciallægen foretager en aktuel status i overensstemmelse med vejledningen, herunder på baggrund af journaloplysninger fra den forrige speciallæge.

Sådanne patienter kan dog også henvises til Sexologisk Klinik/Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet. 

Alle øvrige patienter skal henvises til udredning og behandling i henhold til vejledningen

Ændringer i vejledningen efter høringsprocessen

Vejledningen har været i bred høring, og Sundhedsstyrelsen har modtaget mange høringssvar. 

Sundhedsstyrelsen har blandt andet på den baggrund foretaget en række præciseringer, uddybninger og ændringer i den endelige vejledning. Det er for eksempel præciseret i vejledningen, at diagnosen transeksualitet ikke er udtryk for en somatisk eller psykiatrisk sygdomstilstand. Det er desuden præciseret, at pårørende eller andre, som er tæt knyttede til patienten, ikke kan inddrages uden patientens samtykke. Herudover fremgår, at patienter, der af den ene eller anden grund ikke kan tilbydes kønsmodificerende behandling, skal have tilbud om støttende og rådgivende samtaler.

Links

Vejledning om udredning og behandling af transkønnede (Vej nr. 10353 af 19/12/2014)


Opdatering 24. januar 2022: Vejledningen er flere gange blevet erstattet. Se gældende Vejledning nr. 9060 af 16. august 2018 om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold