xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny håndbog: Forebyggelse på ældreområdet

Hvordan kan ældre mennesker bevare deres sundhed, trivsel og funktionsevne længst muligt? Det er temaet for den nye håndbog, der desuden følges op af en række kommunale temadage.

20 OKT 2015

Hvordan kan ældre mennesker bevare deres sundhed, trivsel og funktionsevne længst muligt? Det er temaet for den nye håndbog, der desuden følges op af en række kommunale temadage.

Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag ”Forebyggelse på ældreområdet – håndbog til kommunerne”. Formålet med håndbogen er at understøtte kommunernes forebyggende arbejde på ældreområdet, så ældre borgere kan bevare deres sundhed, trivsel og funktionsevne og således leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt.

Håndbogen sætter især fokus på 6 temaer: ”fald”, ”fysisk aktivitet”, ”ernæring”, ”alkohol”, ”ensomhed og social isolation” og ”selvmordsadfærd”.

Hvem er håndbogen skrevet til?

Håndbogen henvender sig primært til kommunale ledere og konsulenter, der planlægger og koordinerer forebyggende initiativer på ældreområdet samt kommunale medarbejdere i kontakt med ældre borgere. 

Målgruppen for håndbogens indsatser

Målgruppen for de forebyggende indsatser i håndbogen er personer:

  • over 65 år 
  • som i høj grad klarer sig selv i hverdagen, dvs. ikke modtager hjælp eller kun i begrænset omfang får hjælp og støtte efter serviceloven,
  • som samtidig er i risiko for (yderligere) nedsættelse af funktionsevnen, og hvor denne risiko kan mindskes via en tidlig forebyggende indsats.

Sundhedsstyrelsen tilbyder temadag i din kommune

Som opfølgning på offentliggørelsen af håndbogen om forebyggelse på ældreområdet tilbyder Sundhedsstyrelsen at arrangere og facilitere en kommunal temadag i din kommune med fokus på både håndbogen og jeres lokale ønsker og udfordringer.

Links

Forebyggelse på ældreområdet - Håndbog til kommunerne

Forebyggelse på ældreområdet - Håndbog til kommunerne (printvenlig version)