xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsen åbner for ansøgning om specialfunktioner

Regioner og privathospitaler kan nu søge om Sundhedsstyrelsens godkendelse til at udføre specialiserede sygehusfunktioner, såkaldte specialfunktioner. Funktionerne fremgår af de nye, reviderede specialevejledninger. Regioner og privathospitaler kan søge frem til d. 15. januar 2016.

01 JUN 2015

Regioner og privathospitaler kan nu søge om Sundhedsstyrelsens godkendelse til at udføre specialiserede sygehusfunktioner, såkaldte specialfunktioner. Funktionerne fremgår af de nye, reviderede specialevejledninger. Regioner og privathospitaler kan søge frem til den 15. januar 2016.

Sundhedsstyrelsen ser frem til at modtage ansøgninger om specialfunktioner. Når ansøgningerne er modtaget og behandlet, udsender Sundhedsstyrelsen en ny samlet specialeplan, hvor det fremgår, hvilke sygehuse og klinikker der er godkendt til at varetage de enkelte specialfunktioner.

Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag vejledninger for specialerne pædiatri, klinisk biokemi og klinisk genetik, og dermed er alle specialevejledninger revideret og udgivet. Vejledningerne dækker 35 lægelige specialer og et odontologisk speciale.

Den nuværende specialeplan, som blev offentliggjort i 2010, gælder indtil den nye specialeplan træder i kraft i 2016. Specialeplanen bliver løbende justeret.

Link

Ansøgningsproces 2015 for speciale­planlægning