xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

8 ud af 10 patienter med kræft blev behandlet til tiden i 4. kvartal 2015

84 % af patienterne med kræft kom i behandling inden for de aftalte tidsforløb i 4. kvartal 2015. Sundhedsstyrelsen er tilfreds med udviklingen.

29 FEB 2016

84 % af patienterne med kræft kom i behandling inden for de aftalte tidsforløb i 4. kvartal 2015. Sundhedsstyrelsen er tilfreds med udviklingen. 

”Det er positivt, at vi kan se, at 84 % af patienterne kom i behandling indenfor standardforløbstiderne. Når nogle patienter har en længere forløbstid, skal det ses i lyset af, at de kan have nogle individuelle behov eksempelvis en anden sygdom, der skal stabiliseres, før de kan følge pakkeforløbet,” siger konstitueret enhedschef Helene Probst. 

Der er dog stadig en række områder, hvor der er plads til forbedring, og Sundhedsstyrelsen følger disse områder tæt.

Særligt fokus på de længste pakkeforløb 

Et af de områder, Sundhedsstyrelsen har særligt fokus på, er de patientforløb, hvor det er sværest at overholde standard pakkeforløbstiderne. Det vil sige tiden fra, at patienten bliver henvist til undersøgelse, og til mistanken er afkræftet, eller til at behandlingen starter.

Nogle patienter passer ikke ind i standard pakkeforløb

Over 32.000 patienter blev udredt gennem et pakkeforløb på kræftområdet i perioden. 

Det er ikke hensigten, at alle patienter skal have et forløb, der opfylder standardforløbstiderne, fordi op mod en tredjedel af patienterne har en anden sygdom ud over kræft eller har et særligt kompliceret forløb. Sådanne forhold skal der tages et særligt hensyn til, og det kan give et længere forløb. 

Derfor følger Sundhedsstyrelsen forløbstiderne for kræftbehandlingen

Formålet med at overvåge forløbstiderne er at følge, hvordan det går med at få patienter med begrundet mistanke om kræft undersøgt og behandlet i et pakkeforløb inden for de angivne standardforløbstider. Monitoreringen blev sat i gang i januar 2012. Denne opgørelse er sammen med de tidligere kvartalsopgørelser et centralt redskab i monitoreringsarbejdet på kræftområdet. 

Links 

Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 4. kvartal 2015

Opgørelse over 4. kvartal 2015

Hvad er et pakkeforløb? 

Et pakkeforløb beskriver en standardpatients forløb, lige fra patienten bliver henvist på grund af en mistanke om kræft, og til patienten får en diagnose og starter på behandling, eller mistanken afkræftes. 

Tidsrammerne i standard kræftpakkeforløbene er vejledende, og planlægningen af den konkrete patients forløb skal altid bero på en individuel faglig vurdering.