xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

8 ud af 10 patienter med kræft fik behandling til tiden i 2015

79 % af patienter med kræft kom i behandling inden for et standard tidsforløb i 2015. Det er et resultat, som Sundhedsstyrelsen ser positivt på, særligt i lyset af at regionerne har haft flere patienter gennem pakkeforløb sammenlignet med tidligere år.

13 MAJ 2016

79 % af patienter med kræft kom i behandling inden for et standard tidsforløb i 2015. Det er et resultat, som Sundhedsstyrelsen ser positivt på, særligt i lyset af at regionerne har haft flere patienter gennem pakkeforløb sammenlignet med tidligere år.

”Det er positivt, at vi kan se, at 79 % af patienterne kom i behandling indenfor standardforløbstiderne, siger enhedschef Helene Probst og tilføjer, at ”ikke alle patienter skal have et standardforløb, en række patienter har andre konkurrerende sygdomme, eller har et meget kompliceret forløb, og her skal man tage særlige individuelle hensyn”.

Samlet set viser årsopgørelsen, at regionerne både har haft en højere målopfyldelse sammenlignet med 2014, og at der har været flere patienter igennem et pakkeforløb. 

”Vi kan også se, at flere patienter er blevet udredt i pakkeforløbene end tidligere år”, siger enhedschef Helene Probst. ”I 2015 var det over 127.000 patienter. Det er mere end 5.000 flere patienter end i 2014. I godt 30.000 af forløbene blev diagnosen bekræftet eller viste, at der fortsat var begrundet mistanke om kræft.”  

Sundhedsstyrelsen følger løbende, hvordan det går med at få patienter med begrundet mistanke om kræft undersøgt og behandlet indenfor de angivne forløbstider. Der er stadig plads til forbedring på en række områder, som Sundhedsstyrelsen derfor følger tæt.

Links

Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 2015

Opgørelse over 2015 (Sundhedsdatastyrelsen)