xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Børn og unge med særlige behov skal have mulighed for at deltage i det organiserede idrætsliv

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har samlet erfaringer med, hvordan kommuner og andre kan hjælpe børn og unge med særlige behov til at deltage i idræt, i et inspirationskatalog.

22 JAN 2016

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har samlet erfaringer med, hvordan kommuner og andre kan hjælpe børn og unge med særlige behov til at deltage i idræt, i et inspirationskatalog. 

Ca. 86 % af alle børn og unge mellem 7-15 år i Danmark er aktive i det organiserede forenings- og idrætsliv. Men der findes en gruppe børn og unge, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at tage del i idræt i samme grad som deres jævnaldrende.

Derfor giver et nyt katalog ”Tilbud der gør en forskel – idræt til børn og unge med særlige behov” erfaringerne videre fra række projekter og initiativer, om hvordan en indsats kan gribes an. Der er både beskrivelser af, hvordan kommuner og foreninger selv kan stå for at få børn og unge tilknyttet det organiserede idrætsliv, og af hvordan de kan støtte dem i at deltage.  

Gruppen med særlige behov omfatter børn og unge med ADHD og andre udviklings-/adfærdsforstyrrelser samt kriminalitetstruede unge. Fælles for dem er, at de typisk ingen erfaringer har med at deltage i en forening og samtidig har udfordringer, der kræver særlige hensyn. Det er ofte ikke en manglende interesse, der afholder børnene og de unge fra at deltage i det organiserede idrætsliv, men fysiske, praktiske eller sociale forhold.

Der er begrænset viden om effekterne af, at børn og unge deltager i det organiserede foreningsliv. Erfaringerne peger dog på, at de bliver bedre til at indgå i sociale sammenhænge og knytte relationer. Desuden øger de deres følelse af tilhørsforhold og får mod på at afprøve nye aktiviteter. Samtidig viser flere undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem børns trivsel og graden af fysisk aktivitet, og flere undersøgelser indikerer desuden en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og koncentration og indlæringsevne. Fysisk aktivitet har således nogle gevinster for børn og unge.

Materiale

Tilbud der gør en forskel - idræt til børn og unge med særlig behov

"Tilbud der gør en forskel – idræt til børn og unge med særlige behov" kan desuden bestilles hos Rosendahls-Schultz Distribution, telefon 70 26 26 36 eller via e-mail: distribution@rosendahls.dk mod betaling af porto og ekspeditionsgebyr.