xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Katalog skal inspirere kommuner til at forebygge unges rygning

Sundhedsstyrelsen har afsluttet satspuljeprojektet ”Rygning – skod det nu” med en evaluering og et katalog til kommunerne, der giver inspiration til indsatser på skoler og ungdomsuddannelser fremover.

21 JAN 2016

Sundhedsstyrelsen har afsluttet satspuljeprojektet ”Rygning – skod det nu” med en evaluering og et katalog til kommunerne, der giver inspiration til indsatser på skoler og ungdomsuddannelser fremover.

Satspuljeprojektet ”Rygning- Skod det nu” løb fra 2013 til 2015. Formålet med projektet var at udvikle og implementere en flerstrenget national model til at forebygge rygning blandt unge. Erfaringerne viser nemlig, at flere små indsatser, der bliver implementeret på flere niveauer samtidig, tilsammen har en god effekt i forhold til at forebygge rygning blandt unge.

Evalueringen fra projekt ”Rygning – Skod det nu” har vist, at opbakning til indsatsen både blandt medarbejdere og ledelse er meget væsentlig for at kunne gennemføre indsatsen samt, at det er vigtigt, at skolen har en aktiv tobakspolitik, der bliver håndhævet og opdateret løbende.

Inspirationskataloget bygger videre på erfaringerne fra evalueringen ved at give inspiration til hele processen, fra start til slut, både i forhold til planlægningen og til formidlingen undervejs.

Links

Evaluering

Bilag 1 – Tabelrapport

Bilag 2 – Undervisningsplan

Inspirationskatalog