xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kommunal indsats giver færre storrygere

Storrygerne har succes med at stoppe med at ryge, viser en midtvejsevaluering af en pulje, der har til formål at styrke kommunernes indsats for at rekruttere og hjælpe storrygere til rygestop.

30 APR 2016

Storrygerne har succes med at stoppe med at ryge, viser en midtvejsevaluering af en pulje, der har til formål at styrke kommunernes indsats for at rekruttere og hjælpe storrygere til rygestop.

Storrygerpuljen består blandt andet af 9 projekter, der har til formål at styrke den kommunale indsats over for storrygerne. Evalueringen viser, at de storrygere, der deltager i projekterne, i højere grad stopper med at ryge sammenlignet med andre tilsvarende rygestopaktiviteter. 70 % af storrygerne er røgfri ved kursets afslutning, og 52 % er fortsat røgfri 6 måneder efter. 

Storrygerne, der deltager i projektet, har deltaget i de kommunernes rygestoptilbud og samtidig fået tilskud til rygestopmedicin. 

”Rygestop har stor betydning for helbredet – ikke mindst når man er storryger. Derfor er vi meget glade for, at resultaterne her midtvejs i projektet er så gode. Vi ved fra forskningen, at den mest effektive behandling af tobaksafhængighed er kombinationen af rygestoprådgivning og rygestopmedicin. Det er også den kombination, som er brugt i denne pulje, og som ser ud til at have gode resultater,” siger Nina Krogh Larsen, Sundhedsstyrelsen.

Forstærket samarbejde om rygestop

Den forstærkede indsats over for storrygere har også til formål at øge almen praktiserende lægers og sygehusenes henvisning til de kommunale rygestoptilbud. 

”Vi kan se af evalueringen, at tilbuddet om at få et tilskud til rygestopmedicin ser ud til at have virket som en motivation til, at storrygerne selv har meldt sig til kommunens rygestophold. Men der er stadig en gruppe storrygere, som ikke selv henvender sig, selvom de har et ønske om at stoppe med at ryge, og som vil have gavn af projektkommunernes tilbud. Den gruppe vil have stor glæde af, at sundhedspersonalet, i højere grad end det er tilfældet i dag, henviser dem direkte til de kommunale tilbud,” siger Nina Krogh Larsen, Sundhedsstyrelsen. 

Det næste skridt for projekterne bliver derfor at få etableret et systematisk samarbejde med sygehusene og almen praksis, så endnu flere storrygere bliver henvist til rygestopforløb i kommunerne. Målet er også, at samarbejdet skal fortsætte, når projekterne stopper ved udgangen af 2017, så storrygere fortsat og i stadig større antal bliver henvist direkte til kommunernes rygestoptilbud.

Links

Rapporten: Evaluering af puljen ”Forstærket indsats over for storrygere” - midtvejsevaluering.

Rapporten er udarbejdet af Oxford Research for Sundhedsstyrelsen