xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Markant fald i tilslutningen til HPV-vaccinen

Tilslutningen til HPV-vaccination af 12-årige piger i børnevaccinationssprogrammet ser fortsat ud til at falde. Det viser nye tal som Statens Serum Institut offentliggør i dag.

18 JAN 2016

Tilslutningen til HPV-vaccination af 12-årige piger i børnevaccinationsprogrammet ser fortsat ud til at falde. Det viser nye tal, som Statens Serum Institut offentliggør i dag.

Den nye opgørelse over tilslutningen inkluderer vaccinationer givet til og med medio november 2015. Opgørelsen viser, at kun 24 % af piger født i 2003 har fået den første HPV-vaccination. En tilsvarende opgørelse for samme periode i 2014 for piger født i 2002 viste, at 49 % havde fået første stik.

Det skal dog understreges, at piger født i 2003 stadig kan nå at blive færdigvaccineret, da det gratis tilbud gælder indtil man fylder 18 år. 

Afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg er bekymret for udviklingen.

”Hvis andelen, der er beskyttet med vaccinen, falder, så må vi desværre forvente at se flere tilfælde af livmoderhalskæft og flere kvinder, der dør af livmoderhalskræft. Det er vigtigt, at pigerne får vaccinen så tidligt, at de er fuldt beskyttet, før de bliver udsat for risiko for smitte med HPV-virus ved seksuel debut. Det er derfor, vi anbefaler, at piger bliver vaccineret i 12-års alderen”.

Bolette Søborg tilføjer samtidig, at Sundhedsstyrelsen til stadighed arbejder på at forklare forældre og børn, at HPV-vaccinen løbende bliver overvåget og evalueret, og at Sundhedsstyrelsen fortsat vurderer, at fordelene ved vaccination langt overstiger mulige bivirkninger.

I efteråret offentliggjorde først Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og siden Verdenssundhedsorganisationen WHO hver deres sikkerhedsvurdering af HPV-vaccinerne. Resultatet af begge undersøgelser var, at der ikke blev fundet sammenhæng mellem HPV-vaccinerne og syndromerne POTS og CRPS.

I Sundhedsstyrelsen håber afdelingslæge Bolette Søborg, at rapporterne kan hjælpe med at gøre forældre mere trygge.

”Der er ingen tvivl om, at debatten om vaccinens mulige bivirkninger har fyldt meget i mediebilledet. Jeg forstår godt, hvorfor nogle forældre har valgt at udskyde vaccination af deres datter. Vi håber derfor, at de nye grundige vurderinger kan genskabe tilliden til HPV-vaccinen i børnevaccinationsprogrammet, og at forældre vil vælge at få vaccineret deres datter, også selvom hun er blevet ældre end de 12 år.

Sundhedsstyrelsen udsender snart en ny pjece om HPV-vaccination med information til både sundhedspersonale og forældre. 

Samtidig er Sundhedsstyrelsen på vej med nye anbefalinger. Det sker i samarbejde med de fem regionale afdelinger, der har fået til opgave at tage sig af piger med uforklarede symptomer, som har mistanke om, at symptomerne kan skyldes bivirkninger efter HPV-vaccination.

Anbefalingerne skal sikre, at pigerne modtager et hensigtsmæssigt tilbud, der er ensartet på tværs af landet.

Link

Statens Serum Institut: Fald i tilslutningen til HPV-vaccinationThis text in English: Sharp fall in HPV vaccination rate