xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny rapport viser rygning, fysisk inaktivitet og alkohols betydning for dødeligheden

Rygning, fysisk inaktivitet og alkohol er de væsentligste årsager til, at danskerne dør tidligt, viser en ny stor rapport fra Sundhedsstyrelsen. Rapporten viser helt nye opgørelser over, hvor stor belastningen er af 12 forskellige risikofaktorer på mål som for eksempel dødelighed, sygehusindlæggelser og sygedage.

12 SEP 2016

Rygning, fysisk inaktivitet og alkohol er de væsentligste årsager til, at danskerne dør tidligt, viser en ny stor rapport fra Sundhedsstyrelsen. Rapporten viser helt nye opgørelser over, hvor stor belastningen er af 12 forskellige risikofaktorer på mål som for eksempel dødelighed, sygehusindlæggelser og sygedage.

Særligt tre risikofaktorer er skyld i for tidlig død 

Ud af de 12 undersøgte risikofaktorer viser tallene, at særligt tre forebyggelige risikofaktorer har betydning. Rygning forårsager årligt 13.600 dødsfald, fysisk inaktivitet forårsager 6.000 årlige dødsfald og alkoholforbrug over højrisikogrænserne forårsager 2.900 årlige dødsfald.

”Når vi ser på de 12 risikofaktorer, som belaster danskernes sundhed, træder rygning, fysisk inaktivitet og alkohol helt markant frem som de væsentligste direkte årsager til danskernes for tidlige død”, siger enhedschef Jette Jul Bruun, Sundhedsstyrelsen.  

Rapporten beskriver belastningen af risikofaktorer

Rapporten beskriver hvor stor en belastning der er fra forskellige risikofaktorer på en række mål som for eksempel dødelighed, sygehusindlæggelser og sygedage. Den viser samtidig, at sygdomsbyrden er ulige fordelt i befolkningen. 

”Belastningerne fra risikofaktorerne er socialt skævt fordelt. Hvis for eksempel der var lige så få storrygere i hele befolkningen, som der er blandt de mellemlangt og langt uddannede borgere, ville cirka halvdelen af negative konsekvenser af storrygning undgås. Og hvis der var lige så få svært overvægtige i hele befolkningen som blandt de mellemlangt og langt uddannede borgere vil cirka en tredjedel af de negative konsekvenser være undgået”, siger enhedschef Jette Jul Bruun, Sundhedsstyrelsen.  

De samme risikofaktorer belaster stadig mest

Det er 10 år siden, at der i Danmark sidst blev lavet en samlet opgørelse over betydningen af en række væsentlige risikofaktorer for folkesundheden. Derfor har Sundhedsstyrelsen sammen med Statens Institut for Folkesundhed undersøgt 12 risikofaktorer, som belaster danskernes sundhed for at se, om tendenserne har ændret sig. Ligesom i 2006, hvor den første rapport kom ud, har alkohol, rygning og fysisk inaktivitet, stor betydning for folkesundheden, og derfor er det vigtigt, at der fortsat er fokus på tiltag overfor dem. 

”Rapporten viser tydeligt, at der er behov for, at kommunerne fortsat tager livsstilsemner op i alle de sammenhænge, det er muligt. Vi er nået et godt stykke på tobaksområdet, men både her og på de øvrige livsstilsområder er der behov for at holde fast i de tiltag, der kan medvirke til et mere sundt samfund”, siger enhedschef Jette Jul Bruun, Sundhedsstyrelsen.

Om rapporten

Rapporten Sygdomsbyrden i Danmark - risikofaktorer er en opfølgning på rapporten Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark fra 2006.

Rapporten kan downloades via linket ovenfor eller rekvireres gratis mod betaling af porto og forsendelsesomkostninger hos Rosendahls-Schultz Grafisk

De 12 risikofaktorer er rygning, alkohol, stofmisbrug, fysisk inaktivitet, svær overvægt, lavt indtag af frugt, lavt indtag af grøntsager, usikker sex, dårlig mental sundhed, ensomhed, søvnbesvær og psykisk belastende arbejdsmiljø. 

Sundhedsstyrelsens håb er, at rapporten kan bidrage til prioritering, planlægning, forskning og uddannelse på sundhedsområdet. Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen.