xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rapport om indsatser for patienter med multipel sklerose

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en status over de sundhedsfaglige indsatser til patienter med multipel sklerose.

24 OKT 2016

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en status over de sundhedsfaglige indsatser til patienter med multipel sklerose.

Danmark har en af verdens højeste forekomster af multipel sklerose. I begyndelsen af 2016 var mere end 14.300 personer diagnosticeret med sygdommen, og de seneste fem år er der gennemsnitligt blevet diagnosticeret cirka 700 nye tilfælde årligt. Forekomsten har været stigende siden 1950, særligt i perioden 1990-2010. Det skyldes dels, at flere diagnosticeres med multipel sklerose, og dels at patienterne lever længere med sygdommen end tidligere. 

Rapporten er en opfølgning på den midlertidige udvidelse af den økonomiske ramme til Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev. Udvidelsen skulle tilgodese nogle af de patienter, der stod på venteliste samt sikre, at de patienter, der har størst behov for Sclerosehospitalernes tilbud, fik gavn af dem. Rapporten giver samtidig en generel status for de sundhedsfaglige indsatser til patienter med multipel sklerose, i forhold til behandling samt genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser i sundhedsvæsenet.

Statusrapport: Indsatsen for patienter med multipel sklerose i sundhedsvæsenet (2016)

Baggrund for rapporten

Sundhedsstyrelsen har i 2014 udarbejdet rapporten ”Rehabilitering til patienter med multipel sklerose på Sclerosehospitalerne - Anbefalinger vedrørende håndtering af stigende patienthenvisninger og ventelister” i samarbejde med en arbejdsgruppe. Heraf fremgik anbefalinger til den midlertidige udvidelse af fritvalgsrammen i 2014–2015. 

Anbefalingerne omfattede blandt andet, at Sundheds-og Ældreministeriet ultimo 2015 skulle følge op på den ekstraordinært igangsatte aktivitet på Sclerosehospitalerne. Sundhedsstyrelsen blev anmodet om at forestå denne opfølgning og har i samarbejde med en arbejdsgruppe udarbejdet nærværende statusrapport.