xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

8 ud af 10 patienter med kræft fik behandling indenfor standard forløbstiden i 2016

80 % af patienter med kræft kom i behandling inden for et standard tidsforløb i 2016. Det er et resultat, som Sundhedsstyrelsen ser positivt på.

19 MAJ 2017

80 % af patienter med kræft kom i behandling inden for et standard tidsforløb i 2016. Det er et resultat, som Sundhedsstyrelsen ser positivt på.

I 2016 var det over 127.000 patienter, der påbegyndte udredning i et pakkeforløb. I godt 30.000 af forløbene blev diagnosen bekræftet eller viste, at der fortsat var begrundet mistanke om kræft.

”Det er positivt, at vi kan se, at 80 % af patienterne kom i behandling indenfor standardforløbstiderne, siger enhedschef Janet Marie Samuel og tilføjer, at ”Ikke alle patienter skal have et standardforløb, en række patienter har andre konkurrerende sygdomme, eller har et særligt kompliceret forløb, og her skal man tage særlige individuelle hensyn”. 

Samlet set viser årsopgørelsen, at regionerne har haft en højere målopfyldelse sammenlignet med 2015. Årsrapporten viser dog, at der var registeret færre patienter i pakkeforløb i 2016 end i 2015, hvilket hovedsageligt gør sig gældende for Region Hovedstaden. 

Sundhedsstyrelsen følger løbende, hvordan det går med at få patienter med begrundet mistanke om kræft undersøgt og behandlet indenfor de angivne forløbstider. Der er fortsat plads til forbedring på en række områder, som Sundhedsstyrelsen derfor følger tæt.

Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 2016

Se desuden: Årsopgørelse 2016, Monitorering af kræftområdet, Sundhedsdatastyrelsen