xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

77 % af kræftpatienter i pakkeforløb kom i behandling inden for standard­forløbstiden i 2018

Flere regioner ligger på samme niveau som i 2017, men der er regionale forskelle på, hvor stor en andel af patienterne der bliver behandlet inden for Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger for, hvor langt et ukompliceret kræftforløb bør være. Det viser opgørelsen for kræftområdet for 2018.

16 MAJ 2019

Opgørelsen viser også, at antallet af registrerede gennemførte pakkeforløb er på sit højeste siden indførslen af pakkeforløb for kræft. I 2018 gennemførte over 24.000 patienter et pakkeforløb for kræft. Det er mere end 1.000 flere end i 2017.

Sundhedsstyrelsen følger kvartalsvis og årligt op på Sundhedsdatastyrelsens opgørelser over, hvor mange patienter med mistanke om kræft, der bliver undersøgt og behandlet inden for standardforløbstiderne. Standardforløbstiderne er Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger til, hvor lang tid et ukompliceret standardforløb varer.

Resultater for 2018

  • Over 135.000 patienter blev i 2018 undersøgt i pakkeforløb for mistanke om en kræftsygdom. På baggrund af undersøgelserne viste det sig, at mange af disse patienter ikke havde kræft.
  • Over 24.000 patienter gennemførte i 2018 et pakkeforløb for kræft, som resulterede i, at de blev behandlet enten med kirurgisk behandling, medicinsk behandling eller strålebehandling.
  • 77 % af alle kræftpatienter, der gennemførte et pakkeforløb for kræft i 2018, kom i behandling inden for Sundhedsstyrelsens standardforløbstider.
  • I de enkelte regioner var den samlede andel 82 % i Region Syddanmark, 80 % i Region Nordjylland, 76 % i Region Hovedstaden, 75 % i Region Midtjylland og 71 % i Region Sjælland.
  • Både antallet af patienter, der blev visteret til et pakkeforløb, og antallet af patienter der gennemførte et pakkeforløb i 2018, er steget i forhold til 2017.

Tallene for forløbstider på kræftområdet for 2018 er opgjort af Sundhedsdatastyrelsen.

Se Sundhedsstyrelsens kommentarer til Monitorering af forløbstider på kræftområdet 

Se opgørelsen på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside