xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Revideret pakkeforløb for modermærke­kræft beskriver hele forløbet

Sundhedsstyrelsen har revideret pakkeforløbet for modermærkekræft i huden og samtidig udarbejdet et materiale om forløbet til henholdsvis almen praksis og patienter og pårørende.

10 JUL 2020

Pakkeforløbet giver som noget nyt fagpersoner, patienter og pårørende et samlet overblik over hele kræftforløbet fra udredning og behandling til opfølgning. Der er desuden mere fokus på rehabilitering, lindring af smerter og symptomer (palliation) og håndtering af senfølger end i det tidligere pakkeforløb.

”Vi har lagt vægt på, at fagpersoner, patienter og pårørende får et indblik i det samlede forløb fra udredning og behandling til opfølgning, hvis der er mistanke om modermærkekræft. Vi vil gerne opnå, at patienterne ved, hvad de kan forvente, hvis de kommer ind i et pakkeforløb, og hvem der står for de forskellige opgaver undervejs i forløbet. Derfor er de praktiserende læger, dermatologer og plastikkirurgers rolle i både udrednings- og opfølgningsforløbet også uddybet,” siger sektionsleder Lotte Klitfod.

Pakkeforløbet skal sikre, at der er en høj faglig kvalitet i patientforløbet, en forbedret kræftoverlevelse, og at patienterne ikke oplever unødig ventetid.

Målet med pakkeforløbet er, at det faglige indhold hele tiden afspejler den nyeste viden på området. Derfor er udredning og behandling kun beskrevet overordnet i pakkeforløbet. Der bliver i stedet henvist til de Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers (DMCG’s) landsdækkende kliniske retningslinjer, som løbende opdateres.

Pakkeforløbet er blevet udarbejdet i samarbejde med eksperter på området, samt repræsentanter fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse og Patientforeningen for Modermærkekræft.

Pakkeforløb for modermærkekræft