xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsen får en ny erfaren profil til at rådgive om kardiologi

Søren Boesgaard bliver ansat som ny sagkyndig rådgiver i kardiologi fra 1. januar 2021.

18 DEC 2020

Søren Boesgaard, ledende overlæge og dr.med., bliver Sundhedsstyrelsens nye sagkyndige rådgiver fra 1. januar 2021.

Søren Boesgaard har en meget bred klinisk erfaring og har de senere år haft stort fokus på at skabe et stærkt og tværgående videnskabeligt forskningsmiljø på hjertemedicinsk klinik på Rigshospitalet, hvor han har været klinikchef siden 2003. Derudover er han interesseret i, hvordan man får patientinddragelsen til at lykkes. Ved siden af sit kliniske arbejde har Søren Boesgaard også deltaget i forskelligt bestyrelses- og administrativt arbejde og blev i 2020 en del af bestyrelsen i Dansk Cardiologisk Selskab. 

”Jeg er rigtig glad for at få Søren med på holdet. Han er højt respekteret i kliniske kredse. Han kan både lytte og skære igennem, når det er nødvendigt. Søren er en stor kapacitet inden for kardiologien og har både en bred ledelses- og organisatorisk erfaring, samtidig med at han fortsat arbejder i klinikken,” siger direktør Søren Brostrøm.  

Sundhedsstyrelsen har aktuelt tilknyttet 10 faste sagkyndige rådgivere. De hjælper med at overvåge udviklingen inden for hver deres fagområde, rådgiver i enkeltsager og deltager i udvalgsarbejde og ved forberedelse af love. De faste sagkyndige rådgivere er ansat for en periode på tre år ad gangen. 

Søren Boesgaard afløser Hans Erik Bøtker, prodekan, professor, overlæge og dr.med., som sagkyndig i kardiologi.”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Hans Erik en stor tak for hans mangeårige indsats for Sundhedsstyrelsen,” siger Søren Brostrøm.  

Oversigt over Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere