xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Viden om specialpsykologer skal styrke samarbejdet i psykiatrien

Sundhedsstyrelsen sender i dag informationsmateriale om specialpsykologer til landets psykiatriske afdelinger. Materialet skal skabe klarhed om rammerne for specialpsykologer og styrke det tværfaglige samarbejde i psykiatrien

07 FEB 2020

For at mennesker med psykiske lidelser kan få den helt rigtige hjælp, kræver det, at flere forskellige faggrupper kommer i spil.  Det gælder først og fremmest sygeplejersker, læger og psykologer, men også fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, socialrådgivere og misbrugsbehandlere. Det er helt afgørende for indsatsen, at de rette kompetencer er til stede, og at kompetenceniveauet er højt.

Specialpsykologer indgår i stigende grad som en vigtig del af personalet i den regionale psykiatri. Men der lader til at være nogle uklarheder om ansvarsforholdene i psykiatrien og en forskellig måde at gøre brug af specialpsykologerne på tværs af landet.

”Derfor er det vigtigt, at der bliver skabt klarhed over de lovgivningsmæssige rammer, og hvordan specialpsykologernes kompetencer kan bruges bedst muligt i det tværfaglige samarbejde omkring patienterne i den regionale psykiatri,” siger Helene Probst, centerchef i Sundhedsstyrelsen.

Samarbejde er afgørende

I satspuljeaftalen for 2019-2022 blev der afsat midler til at undersøge, hvordan specialpsykologernes kompetencer kan blive brugt bedst muligt. Sundhedsstyrelsen har derfor netop sendt informationsmateriale ud til alle landets psykiatriske afdelinger, så afdelingerne kender til specialpsykologernes uddannelse, kompetencer og de lovgivningsmæssige rammer for deres arbejde.

”Det er afgørende, at vi sikrer den tværfaglige indsats i psykiatrien, da et godt samarbejde med fokus på patienten er enormt vigtig for en indsats af høj kvalitet. Og her spiller specialpsykologerne en vigtig rolle. Deres videreuddannelse har givet dem specialiseret viden om mennesker med psykiske lidelser, og vi skal gøre bedst mulig brug af deres kompetencer,” siger Helene Probst.

Den gældende lovgivning giver allerede i dag specialpsykologerne mulighed for at have ansvar for behandling af patienter. Sundhedsstyrelsen har revideret Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger, sådan at overlæger fremover kan bemyndige både læger og andre sundhedspersoner til at lave behandlingsplaner for indlagte patienter. Den reviderede vejledning er sendt i høring.

”Vi håber, at den reviderede vejledning sammen med informationsmaterialet kan bane vejen for et bedre tværfagligt samarbejde og større viden om, hvad specialpsykologerne kan bidrage med,” siger Helene Probst.

Se informationsmaterialet her