xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

De fleste patienter i kræftpakkeforløb fik behandling inden for den anbefalede forløbstid i 3. kvartal 2021

Størstedelen af patienter i kræftpakkeforløb blev behandlet inden for de fagligt anbefalede forløbstider i 3. kvartal 2021, men der er regionale forskelle.

30 NOV 2021

Sundhedsdatastyrelsen har opgjort forløbstider på kræftområdet i 3. kvartal 2021. Tallene viser, at størstedelen af patienter i kræftpakkeforløb blev udredt og behandlet inden for det anbefalede tidsrum i 3. kvartal 2021. 

Andelen af registrerede forløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden, varierer regionalt, fra 64 % i Region Sjælland til 86 % i Region Syddanmark. Sundhedsstyrelsen er bekymret for den lave andel i Region Sjælland og har derfor bedt regionen om at redegøre for den.  

”Når vi ser større regionale forskelle i forløbstiderne eller et stort fald over tid som i dette tilfælde, er vi meget opmærksomme på at følge udviklingen tæt. Samtidig har vi et stort fokus på, om patientrettighederne overholdes, herunder de maksimale ventetider, og det er vi også opmærksomme på her og har pointeret det for regionerne,” siger enhedschef Tanja Popp.

Tallene for, hvor mange der kommer igennem et brystkræftpakkeforløb inden for den anbefalede tid, ligger desværre også lavt i Region Sjælland og Region Hovedstaden i 2. og 3. kvartal 2021. 

”Vi følger udviklingen i forløbstider på kræftområdet i Sundhedsstyrelsens Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet. Her i 2021 har vi desuden nedsat en særskilt arbejdsgruppe, der ser på udfordringerne på brystkræftområdet. Arbejdsgruppen rådgiver Sundhedsstyrelsen med at anbefale, hvordan sundhedsvæsenet kan imødekomme de udfordringer, der er på brystkræftområdet, som blandt andet handler om kapacitet,” siger enhedschef Tanja Popp. 

Sundhedsstyrelsen forventer, at anbefalingerne er færdige i slutningen af 2021

Resultater for 3. kvartal 2021

  • 38.219 patienter blev undersøgt i pakkeforløb for mistanken om en kræftsygdom i 3. kvartal 2021.
  • Hos 9.196 af disse patienter viste udredningsforløbet, at de havde kræft, eller at der fortsat var mistanke om kræft.
  • 79 % af de kræftpatienter, der gennemførte et pakkeforløb for kræft i 3. kvartal 2021, kom i behandling inden for Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger. Andelen er et procentpoint højere end andelen i 2. kvartal 2021. 

Sundhedsstyrelsens kommentering af Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 3. kvartal 2021

Sundhedsdatastyrelsen har opgjort tallene for forløbstiderne på kræftområder, 3. kvartal 2021

Læs mere om standardforløbstider: Forløbstider og monitorering