xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye anbefalinger for brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag nye anbefalinger om brug af tocilizumab og baricitinib til behandling af børn og unge, voksne, samt gravide og ammende med covid-19. Anbefalingerne er del af en række nationale kliniske anbefalinger om brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19.

14 NOV 2022

Formålet med anbefalingerne er at forebygge infektion, forebygge sygdom efter smitte eller forebygge alvorlig sygdom med covid-19. Anbefalingerne tager udgangspunkt i den nyeste viden på området. Derudover er formålet med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at understøtte de faglige selskabers arbejde med behandlingsvejledninger og dermed sikre robusthed i forhold til en eventuel udvikling i sygdommen.

Målgruppen for de nationale kliniske anbefalinger er personer i sundhedssektoren, der varetager behandling og pleje af patienter med covid-19, herunder læger og sygeplejersker.

De nye anbefalinger om tocilizumab og baricitinib til covid-19 er forskelligartede og rummer både anbefalinger for og imod brug af lægemidlet, afhængig af graden af sygdom. Anbefalingerne er de næste ud af en række prioriterede lægemiddelområder til forebyggelse og behandling af covid-19.

Sundhedsstyrelsen vil gerne takke arbejdsgruppens medlemmer for deres store indsats og høringsparter, der har bidraget til processen. 

Der sker løbende en udgivelse af anbefalinger om brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19. Aktuelt er der ved at blive sendt anbefalinger ud om tromboseprofylakse.

NKA: Brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19: Baricitinib og tocilizumab

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes listen over prioriterede lægemiddelspørgsmål samt status for dem:

Fokuserede spørgsmål: NKA for behandling af covid-19

Om nationale kliniske anbefalinger

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger skal fungere som beslutningsstøtte, når fagpersoner skal træffe beslutninger om, hvilken sundhedsfaglig indsats der skal tilbydes i specifikke kliniske situationer.

 

Anbefalingerne har ofte et tværfagligt og tværsektorielt fokus og skal medvirke til, at der kommer ensartede tilbud om forebyggelse, undersøgelse og behandling af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

 

En national klinisk anbefaling er afgrænset til en specifik problemstilling i et patientforløb og er et supplement til landsdækkende, regionale og kommunale retningslinjer samt behandlingsvejledninger fra de faglige selskaber. Anbefalingerne skal derfor understøttes og implementeres i relevante retningslinjer og behandlingsvejledninger.

 

Læs mere om Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger