xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning skal forbedre indsatsen omkring under­ernæring hos patienter og ældre borgere

Sundhedsstyrelsen beskriver i en ny vejledning, hvordan kommuner, sygehus og almen praksis sammen kan styrke indsatsen for borgere og patienter, der har gavn af en ernæringsindsats. Samtidig udgives 6 materialer, der kan hjælpe småtspisende borgere til at spise mere.

03 MAJ 2022

Underernæring hos syge og hos ældre borgere har negative konsekvenser, som for eksempel nedsat immunforsvar, hyppige infektioner, tab af muskelmasse og nedsat funktionsevne. Samlet set betyder det forringet livskvalitet for den enkelte, og det kan også ofte føre til hyppigere genindlæggelser og øget dødelighed. 

Formålet med Sundhedsstyrelsens nye vejledning ”Underernæring: Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko" er at forebygge og behandle underernæring i Danmark. Det sker blandt andet ved at vurdere risikoen for underernæring og give borgere og patienter i risiko for underernæring en målrettet ernæringsbehandling. Ved tidligt at opspore dem, der har gavn af en ernæringsbehandling, fremmes livskvaliteten og helbredet hos de borgere og patienter, der er i ernæringsrisiko eller allerede er undernærede, og deres behandlingsforløb forbedres. 

”Syge og ældre, der er underernærede, har en øget risiko for en lang række sygdomme og tilstande, og det har store omkostninger for både den enkelte og for samfundet. Hvis personalet har et løbende fokus på ernæringen, for eksempel hos ældre på plejecentre og hos syge - også ved kronisk sygdom - kan det forebygge sygdom og forværring af sygdom,” siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Tatjana Hejgaard.

Vejledningen er målrettet sundheds- og plejepersonale, ledere og planlæggere i kommuner, på sygehuse og i almen praksis, som arbejder med og omkring borgere og patienter i ernæringsrisiko.

”Vi vil gerne styrke samarbejdet på tværs af kommunen, sygehuset og almen praksis, så der kommer mere fokus på det samlede forløb for borgere og patienter i ernæringsrisiko. Det gælder også for børn og unge,” siger Tatjana Hejgaard. 

Vejledningen tager afsæt i og erstatter de tidligere vejledninger på området ”Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister. Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko” og ”Vejledning til ernæringsvurdering af ældre” og ”Ernæringsvurdering".

Den nye vejledning findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk/vejledning-om-underernaering

Ud over vejledningen er 6 understøttende materialer opdateret. Materialerne kan gennem råd, tips og lette opskrifter inspirere og hjælpe småtspisende til at spise mere. Der er materialer både målrettet borgere og patienter og målrettet plejepersonale i ældreplejen.

De understøttende materialer kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk/materialer-om-underernaering, og 3 af dem kan også bestilles via hjemmesiden, så længe lager haves.