xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Få besøg af Værdighedsrejseholdet i 2024

Videnscenter for værdig ældrepleje kan endnu engang tilbyde kommuner og private leverandører på ældreområdet besøg af Værdighedsrejseholdet. Gennem et praksisnært læringsforløb kan I få hjælp til at styrke værdigheden i ældreplejen.

22 NOV 2023

Vil I arbejde med at skabe endnu mere trivsel og livsglæde blandt borgerne, gennem konkrete redskaber og metoder, der gør jer klogere på borgerens livskvalitet, selvbestemmelse og værdighed? Så har I som kommune eller privat leverandør på ældreområdet igen mulighed for at få besøg af Værdighedsrejseholdet i 2024.

Værdighedsrejseholdet tilbyder praksisnære læringsforløb, der tager udgangspunkt i plejeenhedens eksisterende viden om selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed. Gennem praksisnær læring og aktionslæring opnår medarbejderne kompetencer til at styrke det daglige arbejde med værdighed i ældreplejen. I læringsforløbet er der fokus på at skabe forandringer og på, at I nemt kan overføre viden og de tillærte metoder og redskaber til hverdagen, så de skaber værdi for borgerne og jer.

”Vi er glade for, at vi endnu engang kan tilbyde forløb til kommuner og private leverandører og sammen fortsætte arbejdet med at styrke en værdig ældrepleje. I læringsforløbene er der fokus på relationen og mødet mellem medarbejderne, borgerne og pårørende. Vi håber, at de nye forløb kan være med til at skabe endnu mere faglig refleksion i det daglige arbejde. Vi ser frem til, at vi igen kan støtte det store arbejde, som engagerede medarbejdere hver dag udfører for at forbedre trivslen og livsglæden hos ældre borgere” fortæller projektleder Louise Willads

Søg puljen for at få besøg

Læringsforløbene afvikles over perioden maj 2024 til december 2024 foruden et opstartsmøde i marts. Puljen kan søges af kommuner og private leverandører på ældreområdet, herunder selvejende institutioner, friplejebogligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre. Der er ansøgningsfrist fredag den 12. januar 2024 kl. 12.00.

Læs mere om puljen og ansøgningsprocessen

Om Værdighedsrejseholdet

Værdighedsrejseholdet består af ti konsulenter med en bred vifte af praksiserfaring, viden og kompetencer om ældreplejen. De udgør en udgående funktion, der er skræddersyet til at opkvalificere medarbejdere og ledere i ældreplejen.


Læs mere om forløb med Værdighedsrejseholdet