xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny analyse: Faglig ledelse har betydning for kvaliteten i ældreplejen

Hvad kendetegner faglig ledelse, og hvad skal der til for, at ledere kan bedrive god faglig ledelse i ældreplejen? Det er nogle af de spørgsmål, en ny rapport fra VIVE kommer omkring.

29 NOV 2023
Faglig ledelse kan være med til at understøtte og styrke den faglige kvalitet i opgaveløsningen og fremme en værdig ældrepleje. Det viser en ny undersøgelse, som VIVE har udarbejdet for Videnscenter for værdig ældrepleje. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse og interviews med ledere i ældreplejen.

Hvordan kan vi understøtte god faglig ledelse i ældreplejen?

Undersøgelsen sætter bl.a. fokus på, hvad der skal til, for at ledere kan bedrive god faglig ledelse. Den peger på fire forudsætninger:

  • At god faglig ledelse sker tæt på medarbejderne. Det kræver, at ledere er tilgængelige og fysisk til stede.
  • At faglige ledere distribuerer opgaver til medarbejdere uden formelle ledelseskompetencer, fx til medarbejdere med særlige kompetencer og specialviden.
  • At ledere har balanceret tillid til medarbejderne, dvs. at lederne skaber en balance i, hvornår de henholdsvis kan og skal vise tillid til medarbejderne, og hvornår de skal intervenere i medarbejdernes opgaveløsning.
  • At der skabes en kultur præget af psykologisk tryghed.

”Undersøgelsen understreger, at faglig ledelse i ældreplejen er vigtig. En faglig ledelse, der er kendetegnet ved at være tilgængelig, at sætte rammerne for det systematiske arbejde og at igangsætte faste faglige drøftelser og refleksion over borgeres livskvalitet og selvbestemmelse,” siger Sara Louise Friis Rose, sektionsleder i enhed for Ældre og demens i Sundhedsstyrelsen.

Vilkår for faglig ledelse

Ældreplejen er præget af en række vilkår, som har betydning for, hvordan den faglige ledelse udføres i praksis. Undersøgelsen viser, at et af vilkårene er et stort ledelsesspænd, og hver tredje leder ser det som for stort. Et andet vilkår er en stor opgavemængde og travlhed, hvilket efterlader begrænset tid til faglig sparring.

Et tredje vilkår, som undersøgelsen peger på, er et stort kompetencespænd herunder med en betydelig del af medarbejderne, der er ufaglærte. 84 pct. af lederne oplever at stillinger besat af ufaglærte påvirker deres muligheder for at udøve faglig ledelse. Til sidst er døgndækning et organisatorisk vilkår, som udfordrer ledernes mulighed for at være tæt på medarbejderne.

Hent analysen