xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye redskaber til det gode pårørendesamarbejde i ældreplejen

I dag udgiver Sundhedsstyrelsen et nyt redskab til det gode pårørendesamarbejde, som inspirerer til mere systematisk og sammenhængende at arbejde med det strategiske og daglige samarbejde med pårørende. Samtidig udkommer også en ny podcast i tre afsnit om faglig ledelse og pårørendesamarbejde.

28 NOV 2023

Redskabet og podcasten er kulminationen på flere års arbejde i Sundhedsstyrelsen med det gode pårørendesamarbejde i ældreplejen. Samtidig er det de foreløbigt sidste i en lang række af materialer om det gode pårørendesamarbejde, der bl.a. tæller en håndbog, e-læring, webinarer og film, og er en del af den kampagne Sundhedsstyrelsen for nylig har lanceret.

Formålet med materialerne og kampagnen er at sætte fokus på, hvordan et godt pårørendesamarbejde giver trivsel, bedre pleje, færre konflikter og bedre arbejdsmiljø i ældreplejen.

Mere systematik i samarbejdet med pårørende

I Sundhedsstyrelsens enhed for Ældre og demens er sektionsleder Helle Stentoft Dalum stolt over den brede vifte af materialer, vi nu kan tilbyde på området:

"Kommunerne og de offentlige og ikke-offentlige plejeenheder ved bedst, hvad de har behov for for at kunne styrke samarbejdet med de pårørende, men ved at give dem en ramme til at drøfte både det mere strategiske og det daglige samarbejde med pårørende tror vi på, at de kommer mere systematisk rundt om flere aspekter af samarbejdet med pårørende og derved også får øje på muligheder for forbedringer."

Podcasten i tre afsnit er specifikt målrettet ledere i ældreplejen.

”Vi er ikke de klogeste på ledelse – det er jo lederne i ældreplejen selv – men vi ved, at faglig ledelse også er rigtig vigtigt, hvis vi gerne vil understøtte pårørendearbejdet som en faglighed, der kan trænes, styrkes og udvikles hos medarbejderne, men også hos lederne selv. De tre afsnit er fyldt med perspektiver og eksempler på, hvad man konkret kan gøre i sin ledergerning for at give sine medarbejdere og sig selv et endnu stærkere ståsted, når man samarbejder med pårørende", siger sektionsleder Helle Stentoft Dalum.

Bag om redskabet

Det nye redskab indeholder fem fokusområder i pårørendesamarbejdet: Strategi, organisation, medarbejdernes kompetencer, formel inddragelse af pårørende og pårørendes trivsel.


Redskabet er relevant, hvad enten man har fokus på det strategiske arbejde med pårørende i kommunen eller er optaget af om medarbejderne har de rette faglige kompetencer til at sikre et godt samarbejde i det daglige arbejde.


Det nye redskab kan både bruges til at skabe sammenhæng mellem eksisterende initiativer, som forberedelse til ledelsesmøder, som procesredskab på temadage og workshops, eller når der er behov for at komme med nye forslag til indsatsområder på pårørendeområdet.


Redskabet kan bruges både af plejeenheder enkeltvis og af organisationer, såvel store som små og offentlige som private.


Hent redskabet


Tilmeld dig webinaret ”Sammen om pårørendesamarbejdet” den 7. december fra kl. 13-14

Bag om podcasten

Podcasten ”Perspektiver på faglig ledelse af pårørendesamarbejdet i ældreplejen” består af tre episodeafsnit. Hvert af dem serverer forskellige perspektiver på, hvorfor arbejdet med pårørendesamarbejdet er vigtigt, og ikke mindst hvad det kræver af faglig ledelse og refleksioner hos den enkelte leder for at lykkes.

I første episode taler organisationspsykolog Iben Ljungmann om, hvad faglig ledelse er i forhold til pårørendesamarbejde. I anden episode er chefkonsulent i arbejdsmiljø Charlotte Bredal i studiet til en samtale om sammenhængen mellem pårørendesamarbejde og det psykiske arbejdsmiljø, og hvordan lederen kan understøtte denne sammenhæng. I den sidste episode drøfter underviserne Iben Højer og Birgitte Tørring fra professionshøjskolen UCN, hvordan man konkret kan gå i gang med pårørendesamarbejdet, men også, hvad der kan spænde ben for selv de bedste intentioner, og hvad man kan gøre ved det som leder.

 

Du finder de tre podcastepisoder der, hvor du lytter til dine podcast, eller her:

 

Lyt til podcasten