xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nyt webinar: Omsorg for ældre, der er døende

Hvordan giver du pleje hos ældre borgere, når fokus er på at lette og lindre smerte. Og sikrer den bedst mulige sidste tid i livet og en værdig død? Deltag i vores webinar den 8. juni, og bliv klogere på den rehabiliterende og lindrende pleje.

26 MAJ 2023

I livets sidste tid er værdighed, selvbestemmelse og livskvalitet afgørende både for den døendes og de pårørendes oplevelse af en god afslutning på livet trods alvorlig svækkelse og sygdom. Her spiller ældreplejen ofte en stor rolle i, at den ældre borger kan opretholde et funktionsniveau, hvor personlige behov og ønsker for den sidste tid kan tilgodeses.

Torsdag den 8. juni fra kl. 13:00-14:30 holder vi webinaret ”Omsorg for ældre, der er døende”, hvor du blandt andet kan få svar på:

  • hvorfor et blik for åndelig eller eksistentiel omsorg er vigtigt for borgerens sidste tid, og hvad det kræver af plejepersonalet
  • hvordan man ser behovet for lindring af smerter hos en ældre borger
  • hvordan rehabilitering spiller sammen med lindring ved livets afslutning
  • hvad en systematisk tilgang i omsorgen for den døende ældre betyder.

Mød to specialister i lindrende og rehabiliterende pleje i den sidste tid af livet

På webinaret kommer du til at møde sygeplejespecialist Jesper Grud Rasmussen, der er ansat på Diakonissestiftelsens Hospice, og Alice Johansen, som er klinisk vejleder i Videnscenter for Lindring – Kbh, der hører til i Københavns Kommunes Center for Rehabilitering og Akutpleje.

Begge har årelang erfaring med lindrende rehabilitering og basal palliation til ældre mennesker, der er ved livets afslutning. Tilgangen til plejen er helhedsorienteret, og vi vil komme ind på både de fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle/åndelige aspekter i plejen med personcentreret omsorg.

Webinaret vil som helhed lægge vægt på det grundlæggende i plejen og den personcentrerede omsorg for døende ældre, hvor fokus er på lindring gennem konkrete eksempler og praksisnære redskaber. Blandt andet vil webinaret introducere begrebet ”Total Pain”, som WHO har sat fokus på, Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for den palliative indsats” (2017) og den nyligt opdaterede danske version af værktøjet ”SPICT4all”, som kan være en hjælp i ældreplejen til at identificere behov hos den ældre døende borger.

Undervejs vil der være mulighed for at deltage aktivt og stille spørgsmål til oplægsholderne.

Hvem kan deltage?

Webinaret er målrettet ansatte i ældreplejen, men også andre interesserede er velkomne.

Tilmelding

Det er gratis at deltage, men husk at tilmelde dig – det kan du gøre helt frem til torsdag den 8. juni 2023.

Tilmeld dig

Følg Videnscenter for værdig ældrepleje på sociale medier

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på ældreområdet