xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sådan behandles astma og KOL

Selvom de to store lungesygdomme, astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), ligner hinanden på symptombilledet, er behandlingen af de to sygdomme forskellig. Derfor er en korrekt diagnostik afgørende for at mindske symptombyrden for patienterne.

11 DEC 2023

Patienter med KOL og astma vil ofte opleve samme symptomer, såsom hoste, åndenød, opspyt, gentagne infektioner og/eller hvæsende vejrtrækning. Men der er forskel på, hvilken behandling der har den største effekt. Hvor inhalationssteroid er afgørende for at opnå kontrol over astma, er rygestop og øget fysisk aktivitet førstevalg til behandling af KOL. Dette Månedsblad giver et indblik i diagnostik af astma og KOL og fortæller, hvordan behandlingen af de to sygdomme adskiller sig fra hinanden.

Medicin bør ikke være førstevalg til behandling af KOL

For de 400.000 danskere, som har KOL, vil behandlingen i klinisk praksis ofte have fokus på behandlingen med medicin. Den medicinske behandling af KOL er støttet af tung evidens fra mange store randomiserede studier, hvor der ses en moderat effekt af for eksempel luftvejsudvidende behandling, når det gælder om at minimere risiko for død, indlæggelse og symptombyrde. Men effekten af ikke-medicinsk behandling, såsom et vellykket rygestop og øgning af den fysiske aktivitet, er mange gange større.

”Forskningen viser, at den ikke-medicinske behandling af KOL har stor betydning for prognosen. Derfor bør de ikke-medicinske behandlingsmuligheder betragtes som mindst lige så vigtige som den medicinske tilgang, og være de tiltag, som bliver afprøvet før den medicinske behandling,” siger overlæge Hanne Madsen fra Indsatser for rationel farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen. 

Opdateret behandlingsvejledning af astma

I Danmark findes 300.000 personer med astma, og behandlingen er afhængig af intensiteten af symptomer ved debut. Hidtil har man anbefalet fast inhalationssteroid og luftvejsudvidende medicin i to inhalatorer, men i dag er førstevalg i behandlingen inhalationssteroid i fast kombination med en luftvejsudvidende medicin. At medicinen er samlet i én inhalator, som patienten også anvender ved behov, gør behandlingen bliver nemmere og samtidig nedsætter det antallet af episoder med akut forværring af luftvejssymptomer(eksacerbationer) sammenlignet med, når man har en fast inhalationssteroid og får luftvejsudvidende medicin efter behov.

Medicinen skal tages korrekt

Til KOL-patienten, som ofte har nedsat sugekraft, anvendes ofte en spray. Behandling med spray har på grund af drivgasser et større CO2-aftryk end pulver, og derfor bør der anvendes pulverinhalator, når patienten har sugekraft til det.

”Hvis patienterne har svært ved at holde deres astma under kontrol, anbefales det at tjekke deres inhalationsteknik, og om de følger behandlingen – blandt andet ved at se på antallet af indløste recepter. Det er nemlig de to faktorer, manglende teknik eller mangelfuld behandling, der er den hyppigste årsager til, at patienterne oplever alvorlige forværringer af deres astma og dermed må behandles med prednisolon,” siger Hanne Madsen.

Brugen af prednisolon bør minimeres og helst undgås på grund af association med alle kendt bivirkninger selv i kumuleret dosis < 500 mg hos patienter med astma.

”Det er vigtigt, at patienten forstår, at inhalationsmedicin taget på den korrekte måde, er afgørende for korrekt behandling. Er man er i tvivl om, om man tager sin medicin korrekt, kan man kontakte sin egen læge eller apoteket og få råd om det”, siger overlæge Hanne Madsen.

Læs Månedsbladet