xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny temadag om seksualitet i en værdig ældrepleje

Hvordan skaber vi et fælles fagligt miljø, hvor vi kan tale om og arbejde med seksualitet som en del af en værdig ældrepleje? På temadagen, der foregår flere steder i landet, bliver du klogere på at arbejde fagligt med seksualitet i ældreplejen.

21 FEB 2024

Seksualitet er en vigtig del af menneskers liv og sundhed og hænger tæt sammen med den enkeltes oplevelse af livskvalitet og selvbestemmelse. Dette gælder hele livet, også når man bliver ældre, og man får hjælp enten i eget hjem eller bor i plejebolig.

Det faglige arbejde med seksualitet som en del af værdig ældrepleje kan virke som et svært emne at tale om, både for den ældre og for jer, som arbejder i ældreplejen. Seksualitet kan opleves som et privat anliggende og dermed tabubelagt at tale om og derfor kan arbejdet med seksualitet være en kompleks opgave, der kan medføre dilemmaer og vanskelige situationer.

Videnscenter for værdig ældrepleje afholder tre temadage med fokus på seksualitet i en værdig ældrepleje, hvor I kan få mere viden og inspiration til det faglige arbejde seksualitet hos ældre. Temadagen er målrettet ledere og medarbejdere i ældreplejen.

Hvad får du ud af at deltage?

På temadagen vil du få viden og redskaber til at tale om seksualitet i den værdige ældrepleje og finde ud af, hvad der kan ligge bag dilemmaer og vanskelige situationer, fx tilsyneladende seksualiseret adfærd, og du vil blive klædt på til at tage samtalen om seksualitet med både de ældre og dine kolleger.

Du vil møde konsulent på Sundhedsstyrelsens værdighedsrejsehold, Jette Waagner, der gennem hele temadagen vil sørge for, at du og øvrige deltagere sammen blandt andet får arbejdet med:

  • Forståelse af seksualitet hos ældre og sammenhængen til oplevelsen af livskvalitet og selvbestemmelse
  • Et fælles fagligt sprog for arbejdet med seksualitet i en værdig ældrepleje - med ideer til, hvordan vi sammen med både kolleger og ældre mennesker taler om det, der kan opleves tabuiseret eller svært
  • Konkrete modeller til at forstå seksuel adfærd og til nye handlemuligheder for dig som personale
  • En plan for at arbejde videre med seksualitet i den værdige ældrepleje på din arbejdsplads.

For det største udbytte anbefaler vi, at I deltager flere fra samme arbejdsplads.

Hvor og hvornår foregår temadagen?

Alle tre temadage foregår over en hel dag og flere steder rundt i Danmark:

  • 4. april i Odense
  • 4. juni i Aalborg
  • 29. august i København.

Tilmelding

Temadagen er gratis, og hvis I er flere, der gerne vil tilmelde jer samme dag, så gør det helst hver for sig.

Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser på hver temadag. Hvis antal tilmeldinger overstiger dette, forbeholder Videnscentret sig ret til at afvise interesserede, der ikke tilhører den primære målgruppe, som er både medarbejdere og ledere i ældreplejen.

Tilmeld dig