xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny vejledning uddyber regler om maksimale ventetider

Sundhedsstyrelsen er ved at revidere vejledningen om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme. Vejledningen er i høring frem til den 11. marts.

14 FEB 2024
Formålet med at revidere vejledningen har været at gøre det endnu mere tydeligt, hvad regelgrundlaget er for de maksimale ventetider.

”Som led i arbejdet med vejledningen har vi blandt andet opdateret flere af de konkrete eksempler, så de bliver en større hjælp i den kliniske hverdag. Desuden har vi gennemskrevet vejledningen, så den er skrevet i et mere ensartet sprog”, siger enhedschef Tanja Popp.

Vejledningen er udarbejdet sammen med en bredt sammensat arbejdsgruppe. Den har bestået af deltagere fra de fem regioner som har repræsenteret både et klinisk, juridisk, administrativt og ledelsesmæssigt perspektiv, samt Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Grundlaget for at revidere vejledningen har været en grundig afdækning af behovene for vejledning og præcisering af, hvordan lovgivningen om de maksimale ventetider skal fortolkes.

Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. 584 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme m.v.
 

Læs vejledningen som er i høring på Hørringsportalens hjemmeside