xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Strategi og grundlag

Sundhedsstyrelsens opgave er at fremme folkesundheden og skabe gode rammer for sundhedsvæsnet i Danmark.

Trappe i Sundhedsstyrelsen

Vi rådgiver kommuner og regioner og kommer med anbefalinger, retningslinjer og handleplaner.

Vi arbejder både i det helt store perspektiv, hvor vi sætter rammerne for sundhedsvæsnet og overvåger for eksempel radioaktiv stråling. Men vi arbejder også med det nære sundhedsvæsen og rådgiver borgere og patienter om forebyggelsesinitiativer og sund livsstil mv. 

Vores rolle er blandt andet at rådgive Sundhedsministeriet og andre statslige, regionale og kommunale myndigheder om sundheds- og ældreområdet.

Vi arbejder sammen med faglige miljøer, kommuner, regioner, private aktører og civilsamfund, og arbejder på tværs af fagligheder, systemer og sektorer for at finde de bedste løsninger.

Sundhedsstyrelsen har høje ambitioner for sundheds- og ældreområdet i Danmark. Vi finder kloge løsninger sammen med andre.

Opdateret 21 JAN 2021