xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Familie­orienteret alkohol­behandling

Som led i det sundhedspolitiske udspil ”Mere borger, mindre patient – et stærkt fælles sundhedsvæsen” er der afsat 56 mio. kr. i perioden 2015-2016 til at styrke kommunernes indsats på alkoholområdet gennem systematisk tidlig opsporing og kvalificeret alkoholbehandling, der har særligt fokus på en familieorienteret alkoholbehandling.

Puljen består af tre dele, der skal understøtte udbredelsen af kvalificeret familieorienteret alkoholbehandling:

  • Midler til en koordinator, konsulent eller lignende, der kan støtte den organisatoriske omstilling og den kvalitetsmæssige udvikling i kommunerne
  • Udvikling af frontpersonalets kompetencer
  • Udvikling af alkoholbehandleres kompetencer

Sundhedsstyrelsen har modtaget 34 ansøgninger dækkende 60 kommuner. Disse kommuner har tilsammen søgt for et samlet beløb på 71,1 mio. kr. Det har derfor været nødvendigt at reducere i det beløb, som de enkelte kommuner har søgt. Tilsvarende har den begrænsede kursuskapacitet gjort det nødvendigt at reducere i antallet af kursuspladser til de enkelte kommuner.

Der indgik 59 kommuner i puljen, hvoraf flere var gået sammen, så der var i alt 31 projekter i puljen.  

Da denne pulje ligger i forlængelse af en kvalitetsudviklingsproces, som er pågået i alkoholbehandlingen igennem en årrække, har Sundhedsstyrelsen ønsket at støtte så mange kommuner som muligt, hvorfor alle ansøgende kommuner i et eller andet omfang vil blive tildelt midler. Hensigten er, at så mange kommuner som muligt vil kunne leve op til de generelle kvalitetskrav som den kommunale alkoholbehandling i stigende grad vil blive mødt med.

Evaluering

Rambøll Management Consulting har gennemført evalueringen af puljen for Sundhedsstyrelsen.

Formålet med evalueringen har været at samle den tværgående læring fra kommunernes implementering og pege på de gode erfaringer og læringspunkter, som andre kommuner og alkoholbehanlingsenheder vil kunne lade sig inspirere af i en fremtidig udvikling af tidlig opsporing og omstilling til familieorienteret alkoholbehandling.  

Pulje til familieorienteret alkoholbehandling - evalueringsrapport

Inspirationshæfte

"Slagelse Kommune: Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling"

Kurser og temadage

Kurser og temadage i puljen afholdes af COK.

Information om kursernes indhold, målgruppe og tidspunkter for afholdelse findes på COK's hjemmeside.

Kursuskatalog over kurserne i puljen

Ansøgningsmateriale

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Vejledning til ansøgningsskema

Ansøgningsskema

Fakta

Kick off: Konference om kvalitet i alkoholbehandling, herunder familieorienteret alkoholbehandling 

Sundhedsstyrelsen har afholdt konferencen: ”Kvalitet i alkoholbehandling, herunder familieorienteret alkoholbehandling”, onsdag d. 26. november 2014.

Konferencen satte fokus på erfaringerne fra satspuljen ”Kvalitet i alkoholbehandlingen ved blandt andet familieorienteret alkoholbehandling”.

Konferencen var samtidig startskuddet til opstart af puljen på 56 mio. kr. til en styrkelse af kommunernes indsats på alkoholområdet gennem systematisk tidlig opsporing og kvalificeret alkoholbehandling, med særligt fokus på en familieorienteret alkoholbehandling.

Oplæg på konference

Hvorfor fokus på kvalitet i alkoholbehandling
v/ Specialkonsulent Kit Broholm, Sundhedsstyrelsen

Hvordan arbejde med kvalitetsudvikling af alkoholbehandling?

Familieorienteret alkoholbehandling

  • Hvad siger forskningen om familieorienteret alkoholbehandling?
    v/ Psykolog Helle Lindgaard
  • Erfaringer fra den familieorienterede alkoholbehandling i Aarhus
    v/Centerleder Helene Bygholm Risager, Center for Alkoholbehandling, Aarhus

Flerfamiliebehandling i Holstebro Kommune

Tidlig indsats i Herning Kommune


Evaluering af satspuljen ”Kvalitet i alkoholbehandling ved blandt andet familieorienteret alkoholbehandling”

v/Konsulent Kamilla Bolt, COWI

Pulje til familieorienteret alkoholbehandling
v/Specialkonsulent Maria Ahrenfeldt, Sundhedsstyrelsen

Temadag, 10. april 2015

Første temadag i puljen afholdtes fredag den 10. april 2015 i Odense. Formålet med temadagen var at møde hinanden på tværs af projekterne samt skabe et fælles afsæt for projektperioden og en fælles indgang til puljens formål og fokus.

Oplæg på temadagen

Velkomst og baggrund for puljen v/ Sundhedsstyrelsen

Familieorienteret alkoholbehandling v/ Psykolog Helle Lindgaard

Evaluering af puljen til familieorienteret alkoholbehandling v/ Rambøll

Opdateret 16 NOV 2018