xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Faglig visitationsretningslinje for plastikkirurgisk korrektion efter massivt vægttab

Et stort vægttab, som regel efter såkaldt fedme-kirurgi, giver ofte anledning til at patienterne har et efterfølgende ønske og behov for at få plastikkirurgiske indgreb for at reducere den overflødige hud.

ANBEFALINGER 17 DEC 2013

Patienter, som har opnået et vægttab på minimum 15 BMI enheder, og hvor vægttabet har været stabilt i mindst 6 måneder, vil efter visitationsretningslinjen kunne få tilbudt plastikkirurgisk indgreb i offentligt regi på baggrund af funktionelle indikationer.

Visitationsretningslinjen anbefaler en standardiseret visuel gradering af hudforandringer til støtte for indikationsstillingen, og der anvises kriterier for de funktionelle indikationer samt fysiske og psykosociale gener, som bør indgå i den samlede vurdering.

De faglige visitationsretningslinjer skal være med til at sikre, at de rigtige patienter behandles, herunder undgå utilsigtede skred i indikationer for behandling på området. 

En faglig visitationsretningslinje har karakter af faglig rådgivning med henblik på nødvendig involvering af andre instanser i sundhedsvæsenet i forbindelse med udredning og behandling.

Faglig retningslinje for plastikkirurgisk korrektion efter massivt vægttab