xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Retningslinjer for neonatal hørescreening

ANBEFALINGER 12 AUG 2004

Der fødes årligt ca. 65.000 børn i Danmark. Heraf vil ca. 1,5 per 1.000, svarende til ca. 100 børn, have et medfødt dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab. Herudover vil ca. 150 børn have et ensidigt høretab. Høretabet hos disse børn er hidtil herhjemme først blevet erkendt omkring 1½-års alderen, selvom der har været udført screening af risikobørn. 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 12. august 2004 for neonatal hørescreening