xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2013

Rapporten beskriver transport af radioaktive stoffer i Danmark.

19 DEC 2014

I 2013-orienteringen er kun redegjort for brugen og transport af radioaktive stoffer i Danmark, samt for gældende regler i det omfang, der er sket ændringer i forhold til beskrivelsen i 2001-redegørelsen.

2001-redegørelsen indeholder i tillæg til de aktuelle forhold i 2001 også en detaljeret gennemgang af de reviderede bestemmelser for radioaktive stoffer i de specifikke transportregler for farligt gods, der trådte i kraft 1. januar 2002.

Redegørelser og orienteringer fra alle årene kan hentes på SIS’ hjemmeside, www.sis.dk.

Orientering om transport af radioaktive stoffer i 2013