xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Samvær med mennesker med demens - Evaluering af kursusforløb til pårørende

Mange pårørende til mennesker med demens yder en betydelig omsorgsindsats overfor deres nærtstående med en demenssygdom. Rollen som nærmeste omsorgsgiver kan være både psykisk og fysisk belastende.

EVALUERINGER 27 JAN 2017

På denne baggrund har Sundhedsstyrelsen udviklet og afprøvet et kursusforløb til pårørende til mennesker med demens, der baserer sig på behandlingsformen psykoedukation og Marte Meometoden.

Rapporten præsenterer resultaterne af Sundhedsstyrelsens evaluering af kursusafprøvningen på baggrund af både kvantitative og kvalitative data, der er indhentet dels ved spørgeskemaundersøgelser, dels ved interviews blandt deltagende pårørende og undervisere.