xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Samvær med mennesker med demens - Omkostvurdering af kursusforløb til pårørende

Omkring 35.000 danskere har i dag fået stillet en demensdiagnose. Nationalt Videnscenter for Demens skønner, at flere end 80.000 danskere lider af demens, og at mellem 300.000 og 400.000 er nære pårørende til en person med demens i Danmark.

NOTATER 27 JAN 2017

Mange pårørende påtager sig en betydelig opgave i forhold til pleje og omsorg af deres hjemmeboende familiemedlemmer med demens. Rollen som nærmeste omsorgsgiver kan være både fysisk og i særdeleshed psykisk belastende.

Sundhedsstyrelsen har derfor afprøvet og evalueret projektet Samvær med mennesker med demens - kurser til pårørende (2014-2015).

Som en del af evalueringen af kursusforløbet for de pårørende har Socialstyrelsens metodeafde-ling foretaget en vurdering af omkostningerne ved kursusindsatsen for Sundhedsstyrelsen. Omkostningsvurderingen er et estimat for de omkostninger, en kommune forventes at have, hvis den vil tilbyde et tilsvarende kursusforløb for pårørende til mennesker med demens. Omkostningsvurderingen er udarbejdet ud fra en scenarieberegning.