xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af kronisk ødem i under­ekstremiteterne

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 27 SEP 2017

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne med fokus på målgruppen over 65 år.

Retningslinjen har primært fokus på kompressionsbehandling og anbefaler overordnet set behandling med kompressionsbandager, til ødemet er reduceret, og eventuelle sår er helet. Herudover anbefales kompressionsstrømper til efterbehandling.

I retningslinjen anbefales der desuden imod brugen af vanddrivende medicin i behandlingen af kronisk ødem i de tilfælde, hvor den eneste indikation for vanddrivende er ødematøse ben.

Kronisk ødem i underekstremiteterne er en tilstand af væskeophobning i benene og er et hyppigt sundhedsfagligt problem, specielt blandt ældre. Patienter med kronisk ødem kan opleve både fysiske, psykiske og sociale komplikationer. Kronisk ødem øger bl.a. risikoen for infektioner og bensår, og ved udvikling af bensår er der høj risiko for tilbagevendende sårdannelse.

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

'Evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts