xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Narkotika­kriminalitet, narkotika­beslaglæggelse og stofmarkedet, 2018

Narkotika­situationen i Danmark - delrapport 5

ANALYSER 07 NOV 2018

Rapporten omhandler sigtelser og overtrædelser af narkotikalovgivningen og færdselsloven, samt omfanget af beslaglæggelse af de illegale stoffer.

Hertil giver delrapporten en oversigt over de illegale stoffer på markedet med hensyn til koncentration og indholdsstoffer, herunder de nye misbrugsstoffer på markedet.

5 delrapporter

Rapporten er en del af en serie af udgivelser fra Sundhedsstyrelsen, der tilsammen beskriver Narkotikasituationen i Danmark. Delrapporterne udgives løbende efterhånden som data og undersøgelsesresultater bliver tilgængelige.

Se alle delrapporter