xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Retningslinjen behandler medicinske og psykoterapeutiske tiltag til patienter med emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type. Målet er at højne og ensarte kvaliteten i udredningen og behandlingen af borderline, eksempelvis ved, efter en individuel vurdering sammen med patienten, at tilbyde psykoeducation, psykoterapi eller øvrige behandlingstilgange.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 26 MAR 2019

Diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur borderlinetype - i daglig tale borderline personlighedsforstyrrelse (BPF) er den fjerde mest udbredte diagnose i psykiatrien, og sygdommen er forbundet med et stort ressourceforbrug og behandlingsmæssige udfordringer.

Retningslinjen behandler både medicinske og psykoterapeutiske tiltag, og målet er at højne og ensarte kvaliteten i udredningen og behandlingen af borderline, eksempelvis ved efter en individuel vurdering sammen med patienten at tilbyde psykoedukation, psykoterapi eller øvrige behandlingstilgange.

Retningslinjen

National klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

Unimodal vs Multimodal behandling (pdf)

Unimodal vs Multimodal behandling (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for opdatering af guidelines

Søgeprotokol for opdatering PICOs 3, 4, 5 og 6

Flowcharts 2019

Flowcharts 2014

Tidligere søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur